Personverngaranti     Personalia     Utdanning og erfaring     Kurs og Kompetanse     Diverse     Søknad     Opprett login  


Velkommen som søker til Universitetet i Oslo!

Før du begynner å fylle ut dette elektroniske søknadsskjemaet, er det viktig at du leser nøye gjennom veiledningen nedenfor. Ytterligere informasjon om saksgangen i rekrutteringsprosessen og om UiO som arbeidsplass finner du på våre nettsider Jobb ved UiO. Har du spørsmål, se hvem du kan kontakte.


Veiledning
 1. Oversikt over søknadsprosessen
  Det grå beltet over viser deg at det elektroniske søknadsskjemaet består av syv trinn. Trinnet du befinner deg i er uthevet med hvit bakgrunn. Akkurat nå befinner du deg i inngangstrinnet "Personverngaranti". Den egentlige søknadsprosessen begynner først når du har klikket deg fram til trinnet "Personalia". Fra da av vil du ha fire sammenhengende timer til å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet. Under søknadsprosessen kan du navigere fritt mellom trinnene og endre informasjon og opplastinger, men det er ikke mulig å mellomlagre søknaden for å fortsette å jobbe med den på et senere tidspunkt. Det er heller ikke mulig å endre søknaden etter at den er sendt. CV kan imidlertid endres senere.

 2. Forberedelser
  Før du går i gang med søknadsprosessen, vurder å opprette en jobbsøkerkonto og sørg for at følgende dokumenter ligger klare i elektronisk format (word, pdf, txt - maksimum 10 MB per vedlegg):
  a) CV - lastes opp under "Diverse"
  b) Søknadsbrev - lastes opp eller limes inn under "Søknad"
  c) Andre vedlegg etterspurt i stillingsutlysningen, f.eks. prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste, referansebrev - lastes opp under "Søknad"
  Merk: Hvis du allerede har en jobbsøkerkonto hos UiO, kan du logge deg inn dit nederst på denne siden og bruke CV-data som er registrert der i den aktuelle søknaden.

 3. Reservasjon mot oppføring i offentlig søkerliste
  Søkerlister i offentlig sektor er som hovedregel offentlig, jf. offentleglova § 25 (lovdata.no). Søkere som ønsker å være anonyme må be spesielt om dette (under "Personalia") og begrunne det (under "Søknad").

 4. Personvernerklæring og innlogging
  For å komme i gang med søknadsprosessen må du lese gjennom og godkjenne personvernerklæringen nedenfor og klikke ”Neste”. Hvis du tidligere har opprettet et brukernavn og passord, skriver du inn dette og klikker på ”Logg inn” og deretter på ”Neste”.

 5. Utfylling av søknaden
  Importer data med portableCV eller fyll ut alle påkrevde felt (markert med rød stjerne) i alle trinnene. Under "Utdanning og erfaring" er det ikke tilstrekkelig å henvise til vedlagt CV. Disse feltene fylles ut for at vi skal kunne lage søkerlister. Du kan legge inn så mange oppføringer som du ønsker i feltene for utdanning og erfaring.

 6. Brukernavn og passord
  I siste trinn ”Login informasjon” kan du opprette et brukernavn og passord for å gjenbruke opplysninger ved fremtidige søknader til Universitetet i Oslo.

 7. Kontroll av søknaden
  Fra trinnet "Login informasjon" kan du klikke deg videre til en oversikt over din søknad. Her kan du kontrollere alle opplysninger som du har fylt inn og dokumenter som du har lastet opp, og eventuelt gå tilbake for å gjøre endringer før du sender inn søknaden. Med unntak av CV er det ikke mulig å endre på søknaden etter at den er sendt.

 8. Innsending av søknaden
  Når du er fornøyd med din søknad, klikker du på "Send søknad" nederst til høyre i søknadsoversikten.

Vær oppmerksom på!
 • Du har fire sammenhengende timer på deg til å fylle ut søknadsskjemaet. Hvis du trenger mer tid, anbefales det at du oppretter en jobbsøkerkonto før du går i gang med søknadsprosessen.

 • Det er ikke mulig å mellomlagre søknaden og fortsette prosessen på et senere tidspunkt.

 • Med unntak av CV er det ikke mulig å endre på søknaden etter at den er sendt.

 • For å navigere mellom trinnene i søknadsskjemaet bruker du knappene ”Neste” og ”Tilbake” nederst til høyre i trinnvinduene. Du kan ikke bruke navigasjonsknappene øverst i nettleservinduet.

 • Pass på at du får lagret informasjon i trinnet du befinner deg i ved å trykke "Neste" før du eventuelt går tilbake til et tidligere trinn for å gjøre endringer.

 • Det er kun mulig å laste opp 10 MB per vedlegg.

Personvernerklæring

De opplysninger som du oppgir i din søknad og CV blir kun lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Vi garanterer også for at informasjon kun blir benyttet i rekrutteringssammenheng for Universitetet i Oslo (UiO). Opplysningene vil kun bli lagret i perioden som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor deg og den til enhver tid gjeldende lovgivning til å arkivere eller oppbevare opplysningene.

I forbindelse med søknadsprosessen benytter UiO rekrutteringsløsninger som tilbys av Lumesse. Dette selskapet vil kun ha tilgang til dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å tilby oss rekrutteringsløsningen og brukerstøtte.

Du kan på forespørsel til Organisasjons- og personalavdelingen ved UiO be om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg og hva slags behandling disse undergis. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet. Dersom du har opprettet brukerkonto hos oss i denne rekrutteringsløsningen, kan du også selv slette eller endre dine registrerte opplysninger gjennom pålogging med ditt brukernavn og passord. UiO er ansvarlig for behandling av personopplysninger, og har besøksadresse Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0316 Oslo.

Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser kan du kontakte oss på postmottak@admin.uio.no.

Vi gjør oppmerksom på at mye av kommunikasjonen i rekrutteringsprosessen skjer via e-post, og at alle jobbsøkere må akseptere vår personvernerklæring for å kunne sende inn en elektronisk søknad eller registrere en brukerkonto i vår rekrutteringsløsning.

                   Hva er Portable CV?

  * Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut *