Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Postdoktor tilknyttet prosjektet Myter om språk i middelalderen Institutt for lingvistiske og nordiske studier 15. mai
Klinisk stipendiat i fysikalsk medisin og rehabilitering Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 24.04.2017
Adjunct Professor / Associate Professor (20%), combined with Senior Consultant (100%) - Department of Cardiothoracic Surgery and Institute of Surgical Research, Institute of Clinical Medicine Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 14.05.17
Associate Professor in Developmental Psychology (Temporary) Psykologisk institutt 30/04/2017
Post-Doctoral Research Fellowship - Nordic Branding Psykologisk institutt 20/04/2017
PhD Fellow - Clinical Effectiveness Research group, Department of Transplantation Medicine Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15/04/2017
PhD position in Biostatistics/Epidemiology Institutt for medisinske basalfag (IMB) 17/04/2017
PhD stilling innen cellesyklus og apoptose Institutt for medisinske basalfag (IMB) 04.04.2017
Doctoral Research Fellow in Political Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 01/05/2017
Post-Doctoral Research Fellowship in Tumor Immunology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 04/04/2017
PhD Candidate in neuroanatomy and neuroinformatics Institutt for medisinske basalfag (IMB) April 2th 2017
Doktorgradstipendiatstilling knyttet til prosjektet Myter om språk i middelalderen Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. mai 2017
Doctoral research fellowship in the project Between runes and manuscripts Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. May 2017
Klinisk stipendiat i nevrologi Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.04.2017
Universitetslektor i 60 % stilling ved Seksjon for tannpleierutdanning Det odontologiske fakultet 03.04.2017
Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet Norsk senter for menneskerettigheter 19.04.2017
Arkeologisk feltarbeid 2017 Kulturhistorisk museum 30.09.2017
Postdoktor ved ProTed – senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 20. april 2017
Universitetslektor i fagdidaktikk i religion og etikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 5. april 2017
Administrasjonssjef Institutt for medisinske basalfag (IMB) 05.04.2017
Førsteamanuensis i fagdidaktikk i norsk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 5. april 2017
Universitetslektorstilling i naturfagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 4. april 2017
Doctoral research fellowships Institutt for arkeologi, konservering og historie 20 April 2017
Associate Professor in Music and Contemporary Media Institutt for musikkvitenskap 18 April 2017
Associate Professor in Music of the Nordic Regions Institutt for musikkvitenskap 18 April 2017
Doctoral or Post-doctoral Research Fellowship in Music and Philosophy Institutt for musikkvitenskap 18 April 2017
Post-Doctoral research fellowship within the project Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 3 April 2017
Postdoctoral Fellowship in Biophysical Chemistry Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 04 April, 2017
Doctoral research fellowship in Museum and Cultural Heritage Studies Institutt for kulturstudier og orientalske språk 3 April 2017
Doctoral Research Fellowship in Comparative Literature Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 21 April 2017
Doctoral Research Fellowship in The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality in Literary and Cultural Texts Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 18 April 2017
Post-Doctoral Research Fellowship - Nordic Branding Senter for utvikling og miljø (SUM) 31/03/2017
Professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 15.09.2017
Stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære, 1-2 stillinger Det juridiske fakultet 18.04.2017
Postdoctoral Fellowship in Structural Biology and Chromatin Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 31 March, 2017
Professor of Climate/Environmental History Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. June 2017
PhD position at the Neurotransporter Group Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30 March 2017
Doctoral Research Fellowship in Formal Semantics, Theoretical Syntax or the Syntax-semantics Interface Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 18 April 2017
Postdoctoral Research Fellowship in Plate Tectonic Modeling Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1. June 2017