Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Postdoctoral Research Fellow in Mineral Surface Science / Atomic Force Microscopy Institutt for geofag 10 October 2015
Doktorgradstipendiat i norrøn filologi Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Head Engineer in Chemical Biology and Robotics Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 24 September, 2015
Økonomer for eksternt finansiert virksomhet, 2 stillinger Fakultetsadministrasjonen 1 oktober 2015
Førstekonsulent innen regnskap og førstelinjetjeneste Institutt for geofag 24 september 2015
Associate Professor in Mathematics Matematisk institutt 1 November, 2015
Associate Professor in Statistics Matematisk institutt 1 November 2015
PhD Research Fellow in formal analysis techniques for concurrent programs Institutt for informatikk 15. October, 2015
PhD Research Fellowship in Paleobiology/Paleontology Naturhistorisk museum 30. september 2015
Konsulent (vikariat) Eiendomsavdelingen 30. september 2015
PhD Research Fellowships in Petrology/Tectonophycis - 2 postitions Institutt for geofag 15 October, 2015
Førstekonsulent - studieadministrasjon Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 10 september 2015
Principal Engineer Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 10 September, 2015
Førstekonsulent - studieadministrasjon Institutt for informatikk 7. september, 2015
Seniorkonsulent Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 6. september 2015
PhD Research Fellowships in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30/09/2015
Applikasjonsforvalter (vikariat) Eiendomsavdelingen 20. september 2015
Avdelingsleder for økonomistyring Fakultetsadministrasjonen 13 september 2015
Tannhelse -/ klinikksekretærer Det odontologiske fakultet 9. september 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Neuroscience / Neuroinformatics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 23. September 2015
Klinisk stipendiat - øre-nese-hals Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.09.2015
Førstekonsulent for kurs i trygdefaglige emner Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 3. september 2015
PhD Research Fellow in Logic and Intelligent Data Institutt for informatikk 13 September, 2015
Plan- og prosjektdirektør Eiendomsavdelingen 9. september 2015
Prosjektsjef Eiendomsavdelingen 9. september 2015
Associate professors of Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14th September 2015
Førsteamanuensis i utdanningsledelse og skoleutvikling Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14. september 2015
Associate Professor/Assistant Professor of Teaching Foreign Languages Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14th September 2015
Anleggsgartner/-tekniker/ landskapsingeniør Eiendomsavdelingen 14. september 2015
Forsker - EKVA Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14. september 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Advanced Belief Reasoning Institutt for informatikk 7 September, 2015
PhD Research Fellowship in Semiconductor Physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 10 Sept, 2015
Driftstekniker Eiendomsavdelingen 3. september 2015
Klinisk stipendiat i indremedisin Institutt for klinisk medisin (Klinmed) NY FRIST 01.10.2015
Avdelingsleder for dyreavdelingen Institutt for biovitenskap 8.september 2015
Postdoctoral Research Fellowship Stem Cell Genomics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30/09/2015
Postdoctoral Research Fellow in Plasma and Space Physics Fysisk institutt 20 September 2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Neurosurgery) combined with the full time position as Senior Consultant at Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) September 25th 2015
PhD Research Fellowship in Statistics Matematisk institutt 30 September, 2015
PhD Fellowship within the subject area of “Language learning in primary school children”. Institutt for spesialpedagogikk 15 September 2015
Doctoral research fellowships in contemporary Middle East Studies Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 September 2015
Professor II / førsteamanuensis i 20 prosent stilling i medisin (ØNH) kombinert med hovedstilling som overlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 8. september 2015
Forsker Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.09.2015
Postdoctoral Fellowships in Health Sciences - 38 positions Det medisinske fakultet 20. September 2015
Stipendiatstilling i "Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi" ved Psykologisk institutt og Sunnaas sykehus HF Psykologisk institutt 15. september 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Classics Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk September 15, 2015
Arkeologisk feltarbeid 2015 Kulturhistorisk museum 30.9.15