Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
PhD Research Fellow in Formal Methods Institutt for informatikk 16. September, 2016
Avdelings-/overingeniør Farmasøytisk institutt 16. september, 2016
Stipendiat i rettsvitenskap 1-3 stillinger Det juridiske fakultet 15. september 2016
Avdelingsleder - Senter for fremragende forskning Institutt for offentlig rett 13.09.2016
Sensorstillinger ved profesjonsstudiet i medisin Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 16. september 2016
Conservator/Senior Conservator Kulturhistorisk museum 14/09/2016
Seniorkonsulent innen HR-området fravær Seksjon for lønn 5. september 2016
Professor or Associate Professor of Immunology Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22/11/2016
Researcher in the CESAR project Institutt for informatikk 6. September, 2016
Associate Professor in Informatics - Software Engineering Institutt for informatikk 30. September, 2016
Principal Engineer/Head Engineer Fysisk institutt 7 September, 2016
Drift av webapplikasjoner på Linux Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 31. august 2016
Konservator/seniorkonservator Kulturhistorisk museum 14.09.2016
Fakultetsdirektør Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 31. august 2016
Administrasjonskonsulent - avdelingsstøtte Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 31.08.2016
Postdoctoral Fellow – immunology, B cell malignancy Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15/09/2016
PHD POSITION IN MOLECULAR GENETICS IN PSYCHIATRY Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15.09.16
Praksiskonsulent - førstekonsulent Psykologisk institutt 04.09.2016
Filolog i nordisk-skandinavisk Universitetsbiblioteket i Oslo 04.09.2016
Saksbehandler forskerutdanning (førstekonsulent) Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 31. august 2016
Postdoctoral Research Fellow in Food Web Eco-Evolutionary Dynamics Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 11 September, 2016
Professor II/ førsteamanuensis 20 % innen bioinformatikk Institutt for biovitenskap 10.september 2016
Studentambassadører for UiO Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon 04.09.2016
Seniorkonsulent/rådgiver innen personaladministrasjon MN-fakultetets administrasjon 1 september 2016
Førsteamanuensisstillinger i nordisk arkeologi Kulturhistorisk museum 7.september 2016
Gartner til Parkseksjonen Eiendomsavdelingen 10. september 2016
Forskingskonsulent (seniorkonsulent) Psykologisk institutt 30.08.2016
Postdoctoral Research Fellowship—Faculty of Law Arctic Program Nordisk institutt for sjørett 15 September 2016
Arrangementsverter Eiendomsavdelingen 26. august 2016
Doctoral Research Fellowship — Faculty of Law Arctic Program Nordisk institutt for sjørett 15 September 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Pharmacy (neurobiology) Farmasøytisk institutt 5 September, 2016
Professor II/førsteamanuensis i 20% stilling i medisin (psykiatri) eventuelt kombinert med hovedstilling som lokal forskningsleder ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.09.16
PhD Research Fellow in Data Science, two positions Institutt for informatikk 28 August, 2016
Postdoctoral Fellowship – Functional Genomics, Proteomics and Bioinformatics Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 31 August, 2016
Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor - Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01/09/2016
Adjunct Professor/Associate Professor (20 %) position) of Medicine (Neurology) combined with position as a Senior Consultant (100%) at the Department of Neurology, Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 28.08.16
Research Assistant Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 15 September 2016
Assistant Director Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 05 September, 2016
Postdoctoral Research Fellow in DNA Metabarcoding of Herbivore Diet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 5 September, 2016
Communication Officer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 02 September, 2016
HR - rådgiver Institutt for biovitenskap 28.august 2016
Associate Professor in Physical Geography Institutt for geofag 1 October 2016
Førsteamanuensis/professor II (20 % stilling) i medisin, kombinert med 100 % stilling ved OUS som leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Kombinert stilling (Klinmed) 20.09.2016
Associate Professor in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 21 September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingualism and Globalization MultiLing 1. September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingualism and Mediated Communication MultiLing 1. September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in MultiLingual Aphasia MultiLing 1. September 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Music-related Body Motion Institutt for musikkvitenskap 31. August 2016
Doctoral research fellowship in Music-related Body Motion Institutt for musikkvitenskap 31. August 2016
PhD Research Fellowships in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30/09/2016
Postdoctoral Research Fellowship Biochemistry Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31/08/2016
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
PhD Research Fellowship on the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
Adjunct Professor or Associate Professor in Medicine (Obstetrics and Gynaecology) combined with position as a Senior Consultant /or Leader at the Division of Obstetrics and Gynaecology, Oslo University Hospital Kombinert stilling (Klinmed) 30/08/2016
PhD Research Fellowship in Atmospheric Sciences Institutt for geofag 29 August 2016
Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi Det odontologiske fakultet 2. oktober 2016
PhD Research Fellow in European foreign, security and defence policy ARENA - Senter for europaforskning 11 September 2016
Førsteamanuensis i rettsvitenskap Institutt for offentlig rett 15.09.2016
Post-Doctoral Research Fellowship in environmental history or environmental law in China connected to the project Airborne Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 September 2016
Associate Professor in Information Security Institutt for informatikk 31. August 2016
Doktorgradsstipendiat i andrespråksskriving Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. september 2016
Universitetetslektor i norsk for internasjonale studenter, to stillinger Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. september 2016
Førsteamanuensis i amerikanske og britiske studier Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. septermber 2016
Stipendiat - rettshistorie Institutt for offentlig rett 01.09.2016
Førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900 Institutt for arkeologi, konservering og historie 15.09.2016
Arkeologisk feltarbeid 2016 Kulturhistorisk museum 30.09.2016