Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Postdoctoral Fellowship – Functional Genomics, Proteomics and Bioinformatics Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 31 August, 2016
Position as Head Engineer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 12 August, 2016
Prosjektleder for nye utstillinger i Historisk museum Kulturhistorisk museum 22.08.2016
Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor - Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01/09/2016
Adjunct Professor/Associate Professor (20 %) position) of Medicine (Neurology) combined with position as a Senior Consultant (100%) at the Department of Neurology, Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 28.08.16
Førstekonsulent - Studieadministrasjon Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 15/08/2016
Postdoctoral Fellow in Nutrition Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15 August 2016
Research Assistant Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 15 August 2016
Overingeniør ved Avdeling for farmakologi Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.08.2016
Seksjonssjef Institutt for medisinske basalfag (IMB) 14.august 2016
Postdoctoral Research Fellowships in Robotics and Intelligent Systems, 1 - 2 positions Institutt for informatikk 10. August, 2016
Prosjektmedarbeider - kartlegging av selvmord i psykisk helsevern Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15.08.16
PhD Research Fellowship in Cybersecurity Institutt for informatikk 7. August, 2016
Forsker knyttet til prosjektet Saving Oseberg Kulturhistorisk museum 29.juli.2016
Forsker knyttet til prosjektet Saving Oseberg Kulturhistorisk museum 29.juli 2016
Førsteamanuensis innen soft matter og avanserte spredningsteknikker, relatert til livsvitenskap Kjemisk institutt 10 august 2016
PhD Research Fellowship in Geophysical Flow Processes Institutt for geofag 29 July 2016
Lokal IT-ansvarlig (overingeniør) Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 18. august 2016
Phd Candidate in Molecular Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 1th August 2016
Rådgiver HMS/personal Institutt for medisinske basalfag (IMB) 1. august 2016
Assistant Director Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 05 September, 2016
Vitenskapelig assistent Institutt for spesialpedagogikk 20.08.2016
Ett års engasjement som overingeniør for å jobbe med UiOs system for håndtering av brukerhenvendelser Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 14.08.2016
Associate Professor in Biosystematics Naturhistorisk museum 14/08/2016
Communication Officer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 02 September, 2016
HR - rådgiver Institutt for biovitenskap 28.august 2016
Overingeniør IT-seksjonen 22.08.2016
Postdoctoral Research Fellow in Population Ecology Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 20 August, 2016
Postdoctoral Research Fellow in DNA Metabarcoring of Herbivore Diet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 15 August, 2016
Postdoctoral Research Fellow in Catalysis Kjemisk institutt 12 August, 2016
Researcher in Solid State Electrochemistry Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 26 July 2016
Associate Professor in Physical Geography Institutt for geofag 1 October 2016
Førsteamanuensis/professor II (20 % stilling) i medisin, kombinert med 100 % stilling ved OUS som leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Kombinert stilling (Klinmed) 20.09.2016
Studiekonsulent Kjemisk institutt 10.08.2016
Associate Professor in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2016
Arkitekt / utvikler av mobile tjenester Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 7. august 2016
Eksamenskoordinator - seniorkonsulent/førstekonsulent Psykologisk institutt 7.august 2016
Associate Professor in Mathematics, Several complex variables Matematisk institutt 5 August, 2016
Associate Professor in Mathematics (Logic or Operator algebras) Matematisk institutt 5 August, 2016
Head Engineer in Scientific IT Support Institutt for teoretisk astrofysikk 1 August, 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingualism and Globalization MultiLing 1. September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingualism and Mediated Communication MultiLing 1. September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in MultiLingual Aphasia MultiLing 1. September 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Music-related Body Motion Institutt for musikkvitenskap 31. August 2016
Doctoral research fellowship in Music-related Body Motion Institutt for musikkvitenskap 31. August 2016
Konservator (overingeniør) Kulturhistorisk museum 15.8.2016
Avdelingsleder for Instrumentverkstedet Fysisk institutt 20. august 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 15/08/2016
PhD Research Fellowships in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30/09/2016
Spesialbibliotekar Universitetsbiblioteket i Oslo 15.08.2016
Postdoctoral Research Fellow in Ecology Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 10 August, 2016
Postdoctoral Research Fellowship Biochemistry Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15/08/2016
Spesialbibliotekar Universitetsbiblioteket i Oslo 15.08.2016
PhD Candidate in Eco- and Climate Psychology Psykologisk institutt 15. August 2016
Conservator in the research project Saving Oseberg Kulturhistorisk museum 15 August 2016
Project Manager for the research project Saving Oseberg Kulturhistorisk museum 15 August 2016
Researcher in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 7 August 2016
PhD-Stipendiat i Klinisk Psykologi Psykologisk institutt 22.08.2016
Doctoral research fellowship Psykologisk institutt 15 August 2016
Researcher in Molecular Biology Institutt for biovitenskap 1 August, 2016
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
PhD Research Fellowship on the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
Adjunct Professor or Associate Professor in Medicine (Obstetrics and Gynaecology) combined with position as a Senior Consultant /or Leader at the Division of Obstetrics and Gynaecology, Oslo University Hospital Kombinert stilling (Klinmed) 30/08/2016
PhD Research Fellowship in Atmospheric Sciences Institutt for geofag 15 August 2016
Postdoctoral Research Fellowship on permafrost modeling Institutt for geofag 25 July 2016
Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi Det odontologiske fakultet 2. oktober 2016
Doctoral research fellowship within the project Value Politics Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 August 2016
Postdoctoral Research Fellow in Language Technology Institutt for informatikk 1. August 2016
PhD Research Fellow in European foreign, security and defence policy ARENA - Senter for europaforskning 11 September 2016
Postdoctoral Fellow in Human Geography - GIS Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 15 August 2016
Overingeniør ved Instrumentverkstedet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 15. august 2016
Førstekonsulent/seniorkonsulent Senter for Ibsen-studier 15.08.2016
Kommunikasjonsrådgivar Fakultetssekretariatet 15.08.2016
Rådgiver/controller innen økonomi Det odontologiske fakultet 5. august. 2016
Førsteamanuensis i rettsvitenskap Institutt for offentlig rett 15.09.2016
Driftsleder arrangementer Eiendomsavdelingen 8. august 2016
PhD Research Fellowship in Marine Geology/Ecology Institutt for geofag 1 August 2016
Ekspedisjonskonsulent, 30 % stilling Senter for teknologi, innovasjon og kultur 31. juli 2016
Post-Doctoral Research Fellowship in environmental history or environmental law in China connected to the project Airborne Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 September 2016
Studiesykepleier Institutt for medisinske basalfag (IMB) 01.08.2016
Doctoral Research Fellowships within Internet Governance Institutt for privatrett 15 August, 2016
Førsteamanuensis i rettsvitenskap Institutt for privatrett 8. august 2016
PhD Research Fellow(s) in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 8 August 2016
PhD Research Fellow in Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 8 august 2016
Microscopy/Imaging specialist at NorMIC Institutt for biovitenskap 7 August, 2016
PhD Research Fellowship in Soft Matter Kjemisk institutt 12 August, 2016
Associate Professor in Information Security Institutt for informatikk 31. August 2016
Administrasjonskonsulent Nordisk institutt for sjørett 8. august 2016
Universitetetslektor i norsk for internasjonale studenter, to stillinger Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. august 2016
Doktorgradsstipendiat i andrespråksskriving Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. september 2016
Postdoctoral Research Fellowship in General Linguistics Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. August 2016
Doctoral research fellowships in literary studies with an emphasis on digital methodologies - two positions Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. August 2016
Førsteamanuensis i amerikanske og britiske studier Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. septermber 2016
Doktorgradsstipendiater knyttet til prosjektet "Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv" Institutt for arkeologi, konservering og historie 28.07.2016
Universitetslektor i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 15. august 2016
Stipendiat - rettshistorie Institutt for offentlig rett 01.09.2016
Postdoctoral Research Fellowship within Internet Governance Institutt for privatrett 15 August 2016
Industry–PhD position in Image Processing Institutt for informatikk 1. August, 2016
Postdoktor tilknyttet prosjektet TRAUM – Transforming Author Museums Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. august 2016
Doktorgradstipendiatstilling ved Senter for Ibsen-studier Senter for Ibsen-studier 1. august 2016
Førsteamanuensis/Professor i klinisk farmasi Farmasøytisk institutt 10. August 2016
Doktorgradsstipendiatstilling innenfor Midtøstens samtidshistorie Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. august 2016
Doctoral research fellowship in archaeology/object conservation (material studies) Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doctoral Research Fellowship in Archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doktorgradstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. august 2016
Doktorgradstipendiat innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. august 2016
Førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900 Institutt for arkeologi, konservering og historie 15.09.2016
Post-doctoral research fellow associated with the project ‘Linguistic and cognitive factors in effective referential communication’ Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 15 August 2016
Doktorgradstipendiatstilling tilknyttet Euronor-prosjektet (to stillinger) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. august 2016
Doktorgradstipendiat innen Idiomaticity in English and Norwegian: Corpus-based approaches (to stillinger) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. august 2016
Doctoral research fellowships (two positions) within the project Found in Translation: Southern Europe / Norden Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 August 2016
Arkeologisk feltarbeid 2016 Kulturhistorisk museum 30.09.2016