Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Postdoctoral Research Fellowship in Theoretical Semiconductor Physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 15 October, 2016
Prosjektleder for utstillinger i nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy Kulturhistorisk museum 10.10.2016
Titan.uio.no søker redaktør/deskansvarlig MN-fakultetets administrasjon 6 oktober 2016
Doctoral Research Fellowship - Energy Law Nordisk institutt for sjørett 12. October 2016
Prosjektøkonom (rådgiver) i økonomiseksjonen Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen 10.oktober 2016
Studiekonsulent Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 6. oktober 2016
Seksjonssjef i Botanisk hage Naturhistorisk museum 23. oktober 2016
Adjunct Professor/Associate Professor (20 %) of Medicine (Oncology) combined with Senior Consultant (100 %) at Department of Oncology, Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 17.10.2016
Post-Doctoral Research Fellowship in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 15 October 2016
Platform Manager/Researcher Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 13 October, 2016
Professor/associate professor, Specific reading and writing Disabilities Institutt for spesialpedagogikk 11 October, 2016
Leiingskonsulent Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 12.10.2016
Postdoctoral Research Fellowship in Semiconductor Physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 10 October 2016
Post-Doctoral Research Fellowship (SKO 1352) Position in Biostatistics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 10.10.16
Spesialbibliotekar Universitetsbiblioteket i Oslo 02.10.2016
Vikariat som nettredaktør MN-fakultetets administrasjon 2 oktober 2016
Avdelingsingeniør Institutt for medisinske basalfag (IMB) 9.oktober
PhD research fellow (Stipendiat) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 30.09.2016
Professor II/Associate Professor (20%) in Biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 23/10/2016
Postdoktorstilling i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi 4. oktober 2016
Administrasjonssjef Avdeling for fagstøtte 29.9.16
Førsteamanuensis i arbeidslivspedagogikk Institutt for pedagogikk 14. oktober 2016
Lab Manager Position Naturhistorisk museum Oktober 2, 2016
Seksjonssjef Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering 26.09.2016
Seksjonssjef Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning 26.09.2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingual Aphasia MultiLing 1. November 2016
Postdoctoral Fellow in Innovation Studies: Transition strategies for renewable energy Senter for teknologi, innovasjon og kultur 16 October 2016
Postdoctoral Fellow in Innovation Studies: Innovative Value Chains for Organic Waste Products Senter for teknologi, innovasjon og kultur 16 October 2016
Post-Doctoral Research Fellowship in environmental history or environmental law in China connected to the project Airborne Institutt for kulturstudier og orientalske språk 10 October 2016
Kommunikasjonsrådgiver/ Nettredaktør Naturhistorisk museum 30.09.2016
Seniorkonsulent/rådgiver innen studieadministrasjon Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 29. september 2016
Adjunct Professor/Associate Professor (20 %) position) of Medicine (Neurology) combined with position as a Senior Consultant (100%) at the Division of Clinical Neuroscience, Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 10.10.2016
Helgevakter til butikk og entré Kulturhistorisk museum 26.09.2016
Associate Professor in Political Science Institutt for statsvitenskap 20/10/2016
Associate Professor in Public Policy/Public Administration Institutt for statsvitenskap 20/10/2016
Associate Professor in International Relations Institutt for statsvitenskap 20/10/2016
PhD position in bioinformatics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 10/10/2016
Overingeniør 100 % fast stilling Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 06.10.16
PhD Research Fellow in Psychology on the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence Psykologisk institutt 15 October 2016
PhD Candidate in Innovation Studies: Low-carbon transport and sustainable energy solution in urban areas Senter for teknologi, innovasjon og kultur 5 October 2016
Postdoctoral Research Fellow Psykologisk institutt 16 October 2016
Assistant Professor (Postdoctoral Fellow) on the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence C-REX - Center for Research on Extremism 01/11/2016
Post-Doctoral Research Fellowship in the Cell Cycle Regulation Group Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 30 September, 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Modelling Rock Deformation Institutt for geofag 31. oktober, 2016
Head Engineer - ICPMS laboratories Institutt for geofag 1. Oktober, 2016
Head Engineer - XRF and XRD-laboratories Institutt for geofag 1. Oktober, 2016
Ph.d.-stipend og to postdoktorstillinger knyttet til Statoils historie Institutt for arkeologi, konservering og historie 30. september 2016
Post-Doctoral Research Fellowship in Biostatistics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 29.09.2016
Professor or Associate Professor of Immunology Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22/11/2016
Associate Professor in Informatics - Software Engineering Institutt for informatikk 30. September, 2016
Associate Professor in Physical Geography Institutt for geofag 1 October 2016
PhD Research Fellowships in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30/09/2016
Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi Det odontologiske fakultet 2. oktober 2016
Arkeologisk feltarbeid 2016 Kulturhistorisk museum 30.09.2016