Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse.
Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for medisinske basalfag (IMB)
PhD stilling innen cellesyklus og apoptose

Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag. Instituttet har ca. 360 ansatte, og holder til i Domus Medica, Sognsvannsveien 9 i Oslo.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil fire år med tre års forskerutdanning.  Pliktarbeidet utgjør 25 prosent og består av undervisningsarbeid, forskningsassistanse og lignende.  Tilsettingen kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelt tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling. Stilling vil være knyttet til professor Heidi Kiil Blomhoff's gruppe.

Stipendiaten vil være en del av et basalmedisinsk prosjekt med klare kliniske implikasjoner. Formålet er å forbedre konvensjonell, DNA-skadebasert behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) ved å modulere cAMP/PKA-signalveien. Basale mekanismer vil bli studert i ulike cytogenetiske grupper av ALL, og sentralt i prosjektet er in vivo-forsøk med etablert xenograft-modell av ALL i NSG-mus, der det blant annet benyttes in vivo-imaging. Søkers erfaring fra relevant metodikk er en forutsetning.

Vi søker en kandidat med erfaring fra isolering av leukemi-celler fra pasienter med ALL, og som behersker dyrking av slike celler in vitro. Videre må søker ha erfaring med induksjon av DNA-skade ved bestråling av celler, samt med analyser av celledød og autofagi. Søker må ha bred erfaring med flowcytometri. Sentralt i prosjektet er en xenograft-modell av ALL i NSG-mus, og det er en forutsetning at søker har bred erfaring med museforsøk og dyrestall-arbeid, inkludert intratibial injeksjon av mus. Det er også ønskelig med erfaring fra lentiviral transduksjon av celler, samt med luciferase-basert in vivo-imaging.

Vi søker en person med evne til selvstendig og grundig arbeid i laboratoriet, og som evner å sette seg inn i nye problemstillinger. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, da prosjektet krever stor grad av samarbeidsevne

Tilsetting som stipendiat krever opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Karakterkravet ved opptak er at emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B, og masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre. Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning og gjennomfører prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. 

 Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen cellesyklus og apoptose i et stimulerende akademisk miljø.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Søkere må ha mastergrad innen biokjemi eller lignende
 • Søkere må tilfredsstille karakterkravet som er B eller bedre på mastergradsutdanningen og ikke dårligere enn gjennomsnittskarakter C på bachelorutdanningen
 • Kandidater med kjennskap til/erfaring med det spesifikke fagområdet vil bli foretrukket
 • Søkeren må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Øvrige søknadspapirer og eventuelle vitenskapelige arbeider og en liste over disse skal legges ved søknaden. Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Søkere kan bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Nysgjerrig, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på
 • Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn i lønnstrinn 50 – 57 (NOK 432 700 – 489 300)
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referansepersoner (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

I tillegg til kopier av vitnemål og attester anmodes utenlandske søkere om å vedlegge en forklaring på karaktersettingen ved det aktuelle universitetet. Vennligst merk at alle dokumenter må leveres enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Stillingen forutsetter at man blir tatt opp på doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet, og søkere bes om å sette seg inn i retningslinjene for opptak. Karakterkrav ved opptak er at emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B, og masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Søknadsfrist:
 • 04.04.2017
 • Arbeidssted:
 • Seksjon for biokjemi
 • Referansenummer:
 • 2017/3422
 • Kontaktpersoner:
 • Heidi Kiil Blomhoff
  tlf: +47 22851012