Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD), har ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte (ansatte på deltid er regnet med). Fakultetet utdanner tannleger, tannpleiere og driver ph.d.-utdanning, profesjonsrettet spesialistutdanning og forskning innen det odontologiske fagområdet. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, og det er et godt tverrfagleg samarbeid. OD har to institutt: Institutt for klinisk odontologi (IKO) og Institutt for oral biologi (IOB).
Universitetet i Oslo Det odontologiske fakultet
Universitetslektor i 60 % stilling ved Seksjon for tannpleierutdanning

Ved Det odontologiske fakultet er det ledig fast 60 % stilling som universitetslektor. Stillingen er knyttet til Seksjon for tannpleierutdanning, som består av ca. 8 årsverk fordelt på ca. 20 ansatte. Se her for nærmere informasjon om bachelorprogrammet i tannpleie.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen omfatter teoretisk og klinisk undervisning, og skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner. 

Det vil være tre arbeidsdager per uke. Vi ønsker fortrinnsvis å tilsette én person i hele stillingsprosenten.

Ansvars- og oppgavefelt

 • Undervisning, blant annet innen folkehelsefag
 • koordinatorfunksjon i forbindelse med undervising
 • Veiledning av bacheloroppgaver
 • Klinisk veilederfunksjon ved Klinikk for allmenn odontologi – voksen (inkludert Ferdighetssenteret)
 • Administrative oppgaver
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov

Krav til kvalifikasjoner

 • Bachelorutdanning i tannpleie (toårig utdanning i tannpleie med tilleggsutdanning/relevant praksis kan kompensere for treårig bachelorutdanning)
 • Relevant mastergradsutdanning
 • Norsk autorisasjon som tannpleier
 • Minst ett års klinisk praksis som tannpleier
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og/eller relevant yrkespraksis
 • Generelt gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

Det er ønskelig med

 • noe erfaring med studentveiledning

Personlige egenskaper

Vi ser etter en ansvarsbevisst person som

 • har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • bidrar til et godt fag- og arbeidsmiljø

 Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Lønn som universitetslektor (SKO 1009): NOK 512 700- 588 100, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • navn og kontaktinformasjon på to - tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt hensyn til.

En sakkyndig komité vil vurdere alle søknadene.

Annet

Søknad på stillingen sendes elektronisk via Easycruit innen søknadsfristen.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen. De som blir innkalt til intervju, bes ta med originale vitnemål og attester.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultat produsert av tilsatte, under dette rettighetene til forskningsresultater.

UiO har som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Ifølge offentlegloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Søknadsfrist:
 • 03.04.2017
 • Tiltredelse:
 • 01.08.2017
 • Referansenummer:
 • 2017/3057