Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse.
Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for medisinske basalfag (IMB)
PhD stilling innen klinisk ernæring

Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag. Instituttet har ca. 360 ansatte, og holder til i Domus Medica, Sognsvannsveien 9 i Oslo.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Maternal gestational hypercholesterolemia and offspring cardiovascular risk markers: Using data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)”. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke betydningen av hyperkolesterolemi under svangerskapet for senere sykdomsrisiko hos barn. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO, Nasjonal Kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi, OUS og Folkehelseinstituttet. Prosjektleder på UiO er professor Kirsten B Holven.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil fire år med tre års forskerutdanning.  Pliktarbeidet utgjør 25 prosent og består av undervisningsarbeid, forskningsassistanse og lignende.  Tilsettingen kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelt tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling.

Tilsetting som stipendiat krever opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Karakterkravet ved opptak er at emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B, og masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre. Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning og gjennomfører prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen Ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Søkere må ha mastergrad innen klinisk ernæring eller lignende
 • Søkere må tilfredsstille karakterkravet som er B eller bedre på mastergradsutdanningen og ikke dårligere enn gjennomsnittskarakter C på bachelorutdanningen
 • Det er ønskelig at kandidaten har tidligere erfaring med laboratoriearbeid, og helst å ha erfaring med en eller flere av disse metodene: Isolering av hvite blodceller (PBMC), isolering av RNA, PCR, og erfaring med metabolom-analyser (lipidklasser). I tillegg vil dokumentert erfaring med ulike statistiske analyser være en fordel.
 • Kandidater med kjennskap til/erfaring med det spesifikke fagområdet vil bli foretrukket
 • Tidligere vitenskapelig publikasjon eller manuskripter innen ernæringsforskning vektlegges
 • Søkeren må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Øvrige søknadspapirer og eventuelle vitenskapelige arbeider og en liste over disse skal legges ved søknaden. Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Søkere kan bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Nysgjerrig, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på
 • Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn i lønnstrinn 50 – 57 (NOK 432 700 – 489 300)
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referansepersoner (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

I tillegg til kopier av vitnemål og attester anmodes utenlandske søkere om å vedlegge en forklaring på karaktersettingen ved det aktuelle universitetet. Vennligst merk at alle dokumenter må leveres enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Stillingen forutsetter at man blir tatt opp på doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet, og søkere bes om å sette seg inn i retningslinjene for opptak. Karakterkrav ved opptak er at emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B, og masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Søknadsfrist:
 • 29.03.2017
 • Arbeidssted:
 • Avdeling for ernæringsvitenskap
 • Referansenummer:
 • 2017/3165
 • Kontaktpersoner:
 • Professor Kirsten B. Holven, k.b.holven@medisin.uio.no
  tlf: +47 22851361