Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorisk tid og middelalder, inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har i tillegg en betydelig etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler samt Norges desidert største mynthistoriske samling.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk feltarbeid 2017 Utgravningsledere

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser som er frigitt av Riksantikvaren. Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Kulturhistorisk museum har ledige stillinger som utgravningsleder (SKO 1434 rådgiver) for feltsesongen 2017. Vi ønsker å skjerpe fokus på kunnskapsproduksjon i kulturminneforvaltningen og søker derfor utgravningsledere som har interesse og ambisjoner i forhold til forskning og formidling.

Tilsettingene vil være av ulik varighet og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Feltsesongen strekker seg normalt fra april og ut oktober, men for utgravningsledere med etterarbeid kan tilsettingen strekke seg opp mot ett år.

Feltpersonalet skal samlet sett dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien.

Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføringen av utgravningene.

Arbeidsoppgaver

Utgravningsleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Utgravningsleder skal ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse av større feltarbeid med flere parallelle undersøkelser. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Utgravningsleder er overordnet feltledere, mens nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS eller prosjektleder på større utgravningsprosjekter. Stillingen benyttes primært ved større feltarbeid, men også for personale med spesielt bred feltlederkompetanse og/eller spesialkompetanse.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført mastergrad eller tilsvarende i arkeologi, eventuelt også relevant spesialkompetanse
 • Bred og oppdatert feltledererfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norden. Erfaring fra siste 5 år vektlegges.
 • God skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
 • Førerkort for bil (klasse B)

Kompetanse innenfor GIS/Intrasis og katalogisering er en fordel. Det må påregnes omfattende reisevirksomhet i hele KHMs museumsdistrikt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter personer med gode leder- og samarbeidsevner, som er strukturerte og leveringsdyktige, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.

Vi kan tilby

 • Arbeid i Norges største miljø av arkeologer
 • Kollegaer med høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
 • Lønn fra kr 446 900,- til kr 516 000,-
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Vedlegg til søknad

Søknaden sendes elektronisk gjennom Easycruit.  Til orientering skal følgende elektroniske vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev (maks 1/2 A4-side) og ev. publikasjonsliste
 • CV
 • attester

Intervju kan være aktuelt. 

Vi ber om at du fyller ut CV og søknaden nøyaktig. Opplysningene vil bli brukt i vurdering av tildeling av feltarbeid. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det også bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres. Dersom du også vil at søknaden skal gjelde for stillingene i den generelle feltutlysningen (ref.nr.2017/3233 ) bes du spesifisere det i søknaden.

Om søknadsskjema: Kun obligatoriske felter må fylles ut, utdanning og arbeidserfaring kan fremkomme av opplastet CV. Søknader som er sendt utenfor systemet vil ikke bli prioritert. Vedlegg bare nye attester fra andre arbeidsgivere dersom du tidligere har arbeidet for oss og/eller har levert attester i forbindelse med tidligerere søknader.

Som statlig institusjon har vi et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 27.3.2017
 • Tiltredelse:
 • Fra april og ut sesongen
 • Referansenummer:
 • 17/3164
 • Kontaktpersoner:
 • Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold
  tlf: +47 22851947