Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).

Instituttet er landets største lærerutdanner på universitetsnivå med ca. 500 studenter på praktisk-pedagogisk utdanning og integrert lektorutdanning, ca. 100 masterstudenter i fagdidaktikk og ca. 200 masterstudenter i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway.

ILS har ca. 40 administrative og bortimot 90 vitenskapelige ansatte.
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Universitetslektorstilling i naturfagdidaktikk

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er det ledig én midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009)  i naturfagdidaktikk i perioden 1.8.2017-31.7.2018 med mulighet for forlengelse.

Stillingen vil være knyttet til årsenheten i praktisk-pedagogisk utdanning heltid og deltid samt profesjonsfaget i UiOs femårige integrerte lektorprogram.   

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning, veiledning og vurdering
 • Utvikling av studietilbudene gjennom deltakelse i prosjekter i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning
 • Samarbeid med instituttets fagmiljøer
 • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Kvalifikasjonskrav:

 • Dokumentert høyere utdanning på mastergrads- eller hovedfagsnivå med relevans for fagdidaktikk i det aktuelle faget
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i skolen
 • Pedagogisk basiskompetanse
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også personlig egnethet.

Tilsettingsprosedyrer samt en veiledning for søkere finnes på følgende nettside.

Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen.

Søknaden sendes elektronisk via Easycruit og skal inneholde: Informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet samt administrativ erfaring.

Vi ber også om at søkerne vedlegger en fullstendig liste over vitenskapelige arbeider, helst i PDF-format.

Vi tilbyr:

 • Lønn settes innenfor et spenn mellom kr 486 100 - 588 100 pr. år (ltr. 57-67)
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

 

 

 

 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 4. april 2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2017/2412
 • Kontaktpersoner:
 • Instituttleder Rita Hvistendahl
  tlf: +47 22844030
 • Kontorsjef Astrid Waaler Kaas
  tlf: +47 22855018
 • Førstekonsulent Ingjerd Mathisen
  tlf: +47 22858130