Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).

Instituttet er landets største lærerutdanner på universitetsnivå med ca. 500 studenter på praktisk-pedagogisk utdanning og integrert lektorutdanning, ca. 100 masterstudenter i fagdidaktikk og ca. 200 masterstudenter i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway.

ILS har ca. 40 administrative og bortimot 90 vitenskapelige ansatte.
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Førsteamanuensis i fagdidaktikk i norsk

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i fagdidaktikk i norsk.

Stillingen vil være knyttet til årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid og deltid, til profesjonsfaget og den fagdidaktiske masteren i Lektorprogrammet, samt til doktorgradsopplæringen. Den som tilsettes, forventes å kunne gi undervisning og veiledning i fagområdets fulle bredde og å bidra til forskningen ved instituttet gjennom deltakelse i en av forskergruppene Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies (TEPEC) eller Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO), eller i andre forskergrupper ved fakultetet. Det forventes også deltakelse i ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til utvikling av fagdidaktikk i norsk gjennom forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
 • Bidra aktivt i relevante forskergrupper ved fakultetet
 • Delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid i fagdidaktikk i norsk på alle nivåer, samt ivareta utdanningskvalitet for de utdanningstilbud man deltar i, eller er gitt ansvar for
 • Bidra til å utvikle fagdidaktikk i norsk som kunnskapsområde
 • Delta i arbeidet i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning
 • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Kvalifikasjonskrav:                                                                                                                         

 • Søkeren må kunne dokumentere forskningskompetanse innenfor det utlyste fagområdet. Minstekravet til kompetanse for søkere til stilling som førsteamanuensis er oppnådd doktorgrad med relevans for fagdidaktikk i skandinaviske språk, fortrinnsvis norsk
 • Erfaring fra undervisning på trinn 8-13 i skolen eller fra lærerutdanning for trinn 8-13
 • Relevant vitenskapelig publisering og omfattende kunnskap om fagdidaktikk i et skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk
 • Pedagogisk basiskompetanse
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens formidlingsevne og personlig egnethet. Det vil også legges vekt på søkernes erfaring med innhenting av forskningsmidler fra eksterne kilder.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Tilsettingsprosedyrer, regler vedrørende krav om pedagogisk basiskompetanse samt en veiledning for søkere finnes på følgende nettside

Intervju vil bli benyttet i tilsettingsprosessen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søknaden sendes elektronisk via Easycruit og skal inneholde:

Informasjon om utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelige, faglig og pedagogisk virksomhet samt administrativ erfaring. Vi ber også om at søkeren vedlegger en fullstendig liste over vitenskapelige arbeider, helst i PDF-format.

Faglige/vitenskapelige arbeider, inkludert doktoravhandlingen, som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømming, samt dokumentasjon av øvrige relevante kvalifikasjoner, sendes sammen med søknaden.

Vi tilbyr:

 • Lønn settes innenfor et spenn mellom kr 563 500 og 648 100 per år avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

 

 

 

 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 5. april 2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2017/2407
 • Kontaktpersoner:
 • Instituttleder Rita Hvistendahl
  tlf: +47 22844030
 • Kontorsjef Astrid Waaler Kaas
  tlf: +47 22855018
 • Førstekonsulent Ingjerd Mathisen
  tlf: +47 22858130