Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og
utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon.
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære, 1-2 stillinger

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 90 ph.d.-kandidater. Stipendiatstillingene som nå utlyses er en del av et nyopprettet forsknings- og undervisningsprosjekt om klarspråk og lovgivningslære med finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for de ti første år. http://www.jus.uio.no/forskning/prosjekter/klarsprak/

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5 til 10 sider som redegjør for forskningstemaet, dets betydning og relevans innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære, valg av teori og vitenskapelig metode og for hvordan arbeidet er planlagt gjennomført. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingstiden.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det er en forutsetning at den som søker kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Tilsetting skjer for en periode på fire år. Arbeidsoppgavene består av 75 % forskning og 25 % undervisning. Det er en forutsetning at stipendiater innenfor dette fagområdet kan bidra med undervisning knyttet til tiltak for klarspråk og lovgivningslære.

Til stillingene kreves fem-årig norsk mastergrad i rettsvitenskap.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på karakterer, skriftlig produksjon, og kvalifikasjoner knyttet til kunnskaper om språk og den norske språklige situasjonen. Det legges også vekt på prosjektbeskrivelsen og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn NOK 432 700,- til 489 300,- pr. år. (lønnstrinn 50 til 57)
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse på 5 til 10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste.
 • inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Alle dokumenter må være på skandinavisk språk, eller engelsk. For vitnemål fra eventuell utdanning utover norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap kreves kopi av originalt vitnemål, samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved universiteter og høgskoler.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

I tråd med likestillingspolitikken ved Universitetet i Oslo oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

 

 

 

 

 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 18.04.2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo sentrum
 • Referansenummer:
 • 2017/335