Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO, og er dessuten vert for et Senter for fremragende forskning, Centre for the Study of Mind in Nature(CSMN).
IFIKK har rundt 120 tilsatte.
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
To stillinger som universitetslektor i filosofi

To faste stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i filosofi er ledig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil hovedsakelig være på Examen philosophicum, men også ved filosofiprogrammet for øvrig. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Det søkes etter en faglig profil som unngår overlapp med områder hvor undervisningsbehovet på programmet allerede er godt dekket (dette gjelder særlig antikkens filosofi).

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor filosofi
 • må beherske norsk, svensk eller dansk som undervisningsspråk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og eventuell vitenskapelig produksjon

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

I vurderingen av søkerne vil instituttet legge særlig vekt på søkernes virksomhet de siste fem år.

Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.

Vi tilbyr

 • lønn 412 600 - 507 100 kr, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 
Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • søknadsbrev
 • CV
 • eventuell publikasjonsliste
 • mappe/portfolio som dokumenterer søkerens kvalifikasjoner innen undervisning

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Vi viser også til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 27.03.2017
 • Tiltredelse:
 • 01.08.2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2017/2320