Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og
utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon.
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetslektor i rettsvitenskap

Vil du være med på å utdanne fremtidens jurister?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor. Stillingen er knyttet til studieprogrammet Master i rettsvitenskap.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være i obligatoriske emner på studieprogrammets fire første studieår. Arbeidet vil særlig bestå av å undervise på kurs og smågrupper, veilede studenter samt retting av innleveringsoppgaver. 

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav:

 • Cand. jur/mastergrad i rettsvitenskap
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Dersom det melder seg søkere med doktorgrad i rettsvitenskap vil det være aktuelt med tilsetting som førstelektor.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Pedagogisk utdanning /undervisningserfaring fra universitet og høgskole, herunder erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglig kompetanse og eventuell vitenskapelig produksjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Karakterer vil bli vektlagt

Det forutsettes også at den som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Lønnstrinn for universitetslektor NOK 462 000, - pr. år til 535 900,- pr. år ( 54 -62), avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Lønnstrinn for førstelektor NOK 542 900,- til 588 100,- pr. år (63-67), avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i Pdf-format:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Publikasjonsliste

Attester og eventuelle publikasjoner kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til forskningsresultater m.m.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

 

 

 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 01.03.2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo sentrum
 • Referansenummer:
 • 2017/310