Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen
Koordinator for innovasjon og industri-involvering (seniorrådgiver SKO 1364)

Nasjonalt senter for digitalt liv

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon. Senteret er et resultat av Forskningsrådets strategiske satsing: «Digitalt liv - konvergens for innovasjon». I satsningen er det hittil bevilget en kvart milliard kroner til å opprette DLN med så langt seks store forskningsprosjekter, samt et nettverksprosjekt. DLN er et virtuelt senter, og involverer aktører i hele Norge under ledelse av de tre universitetene NTNU, UiO og UiB som har delt vertskap. DLN representerer en milepæl og bryter den tradisjonelle organiseringen av forskning og utvikling og har som hovedmål å utvikle ny kunnskap og nye metoder som bidrar til å løse grunnleggende samfunnsmessige utfordringer for nåværende og fremtidig bioteknologi. 

Senteret er organisert i totalt 5 ulike arbeidsgrupper knyttet til ledelse og Responsible Research and Innovation (RRI), innovasjon og industri-involvering, rekruttering og forskerutdanning, kompetanse og infrastruktur-nettverk, samt internasjonalisering. Hver av disse arbeidsgruppene drives av en eller flere koordinatorer sammen med etablerte forskere eller professorer. For nærmere informasjon, se https://www.ntnu.no/dln/senter-for-digitalt-liv-norge

Administrativ koordinator for arbeidsgruppe 2: Innovasjon og industri-involvering. 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver SKO 1364, og ligger organisatorisk under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det medisinske fakultet søker etter en koordinator for Arbeidsgruppe 2: ”Innovasjon og industriinvolvering».

Koordinator skal i samarbeid med ledelsen av senteret og andre arbeidsgruppekoordinatorer bidra til å utvikle og følge opp satsingen i senteret. Koordinatoren forventes å ta en sentral rolle i å påvirke og videreutvikle bioteknologisk forskning og utvikling i Norge; stillingen vil således være utfordrende samt gi store muligheter for å oppnå en betydelig og synlig posisjon innenfor bioteknologi, bioinformatikk og systembiologi både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen er ett års vikariat i eksternt finansiert virksomhet og er lagt til fakultetsadministrasjonen på Det medisinske fakultet. Koordinator rapporterer til fagansvarlig leder av arbeidsgruppe 2, professor Kjetil Tasken.

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen

 • Underbygge Digitalt liv Norges samhandling med næringsliv, næringslivsklynger og teknologi-transfer kontorer og interessenter
 • Tilrettelegge og støtte opp om en innovasjonskultur i forskningsprosjektene
 • Synliggjøre forskningsprosjektene og senteret for relevant industri og næringsliv
 • Bidra til kompetanseutveksling og samarbeid mellom akademia og næringsliv
 • Koordinering av relevant aktivitet mellom senterets ulike aktører i ulike deler av landet
 • Arrangement av workshops, seminarer og matchmaking
 • Lederstøtte til den faglige lederen av arbeidspakken og av DLN, samt den operative ledergruppen
 • Bidra med rapportering til Forskningsrådet, UiO og andre finansieringskilder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på minimum masternivå innen bioteknologi eller nærliggende fagområde. Forskningserfaring eller doktorgrad vil være en fordel
 • Erfaring fra innovasjon, kommersialisering og/eller forretningsutvikling innen sektoren er en fordel
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og forskningsformidling er ønskelig
 • Erfaring fra administrasjon og ledelse er en fordel
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren, Norges forskningsråd, EU og deres virkemidler, til andre relevante forskningspolitiske aktører og til forvaltning
 • Den som ansettes må ha gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Vise kreativitet og gjennomføringsevne; kan drive frem og gjennomføre prosesser, ha evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser, skape tillit og bygge nettverk
 • Ha evne til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere ulike faggrupper i Norge til å jobbe mot felles mål
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler, være utadvendt og aktiv
 • Ha evne til strukturert administrativt arbeid

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i dynamisk miljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver SKO 1364 i spennet kr 563.500-636.600 (ltr 65-71), avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA virksomhet
 • Gode velferdsordninger

 Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Evt. vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Vikariat
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 6. mars 2017
 • Tiltredelse:
 • Etter avtale
 • Referansenummer:
 • 2017/2073
 • Kontaktpersoner:
 • - Administrativ koordinator Tove Julie Evjen
  tlf: +47 22845313
  mob: +47 957.31.717
 • - Gruppeleder, arbeidsgruppe 2 Innovasjon og industriinvolvering, Kjetil Tasken
  tlf: +47 22840505
  mob: +47 908.60.759
 • Seniorrådgiver HR, Bente Johansen (ved spørsmål om innlegging av søknad)
  tlf: +47 22844074