Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD), har ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte (ansatte på deltid er regnet med). Fakultetet utdanner tannleger, tannpleiere og driver ph.d.-utdanning, profesjonsrettet spesialistutdanning og forskning innen det odontologiske fagområdet. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, og det er et godt tverrfagleg samarbeid. OD har to institutt: Institutt for klinisk odontologi (IKO) og Institutt for oral biologi (IOB).
Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi
Tannhelsesekretær/klinikksekretær - ledig 3 faste stillinger i 100 %

Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet har organisert tannbehandlingen i følgende klinikker: Klinikk for allmenn odontologi - barn, Klinikk for allmenn odontologi - voksen og Klinikk for spesialbehandling.

Ved Klinikk for spesialbehandling er det ledig tre faste stillinger i 100 % som tannhelse- /klinikksekretær (SKO 1545/1379). Ved behov må en påregne å endre arbeidssted dersom endringer i bemanningssituasjonen på klinikken tilsier dette. Stillingene er for tiden er knyttet til følgende steder:

 

2 faste stillinger i 100 % ved Klinikk for spesialbehandling, Sterilsentralen:

 Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: 

 • Sortering, vasking, autoklavering og pakking av instrumenter og utstyr
 • Veiledning av studenter på bachelor og masternivå
 • Samarbeid med de kliniske avdelinger
 • Ytterligere oppgaver vil kunne tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som tannhelsesekretær
 • Kravet om autorisert tannhelsesekretær kan erstattes av lang erfaring med sterilforsyningsarbeid
 • Det kreves gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

 

1 fast stilling i 100 % i resepsjonen på Spesialistklinikken i 2.etasje:

Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Mottak og registering av pasienter
 • Svare på telefonhenvendelser og ta imot betaling
 • Generelle driftsoppgaver tilknyttet resepsjonsfunksjonen
 • Ytterligere oppgaver vil kunne tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Det kreves helsefaglig bakgrunn gjerne med erfaring fra lignende stilling
 • Det kreves generelt gode datakunnskaper
 • Evne til å ha god logistikk
 • Det kreves gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper gjeldende for alle stillingene:

Vi ser etter en ansvarsbevisst person som:

 • har høy grad av serviceinnstilling
 • jobber effektivt, nøyaktig og har god ordenssans
 • har god arbeidskapasitet og kan takle en hektisk hverdag
 • har god evne til kommunikasjon, samarbeid og fleksibilitet
 • personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med en hektisk arbeidshverdag
 • Lønn per år fra kr. 372 400 til kr. 421 800 som klinikksekretær(SKO 1379)
 • Lønn per år fra kr. 382 900 til kr. 435 500 som tannhelsesekretær (SKO 1545)
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode veldferdsordninger

Annet 

Søknad skal skrives på norsk og sendes elektronisk med aktuelle vedlegg.

Autorisasjonsbevis legges ved søknaden.

Søkere bes om å oppgi hvilken av stillingene de er søkere til. Ved eventuell internt tilsetting vil det kunne bli ledig tilsvarende stillinger (vikariater). Søkere bes opplyse om de også er søkere til disse.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere vil få skriftlig melding når tilsettingsprosessen er avsluttet. Søknad med CV og vedlegg vil ikke bli returnert.

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV 
 • Vitnemål 
 • Attester
 • Referanser

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader. Vi gjør oppmerksompå at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Innkalte søkere bes ta med attester og vitnemål i original.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har som personpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 05. mars 2017
 • Tiltredelse:
 • Etter avtale - senest 21. august 2017
 • Arbeidssted:
 • Klinikk for spesialbehandling
 • Referansenummer:
 • 2017/2064
 • Kontaktpersoner:
 • Avd.leder Klinikk for spesialbehandling: Sissel Strømfjord
  tlf: +47 22852246
  mob: +47 95212811
 • Personalkonsulent Anne Grethe Søreng (Kun ved spørsmål om elektronisk søknad)
  tlf: +47 22845968