Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorisk tid og middelalder, inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har i tillegg en betydelig etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler samt Norges desidert største mynthistoriske samling.
Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum
Utgravningsledere

Ved Kulturhistorisk museum er det ledige fire faste stillinger og to vikariater som utgravningsledere (rådgiver SKO 1434).

Kulturhistorisk museum er delegert ansvar for forvaltningen av automatisk fredede kulturminner innenfor museets myndighetsområde, som består av de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av automatisk fredede kulturminner som er frigitt av Riksantikvaren. Den forvaltningsinitierte utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40 og 60 prosjekter pr. år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Arkeologisk seksjon er ansvarlig for gjennomføringen av utgravningene. Fra sesongen 2017 har vi behov for å øke vår stab av faste utgravningsledere (SKO 1434 rådgiver). Stillingene er 100% eksternt finansiert og i sin helhet knyttet til den forvaltningsinitierte prosjektporteføljen. Det skal ansettes fire nye faste feltarkeologer. Det skal også bemannes to vikariater, begge med oppstart i tilknytning til årets feltsesong i april/mai, og med varighet til henholdsvis 4.4.2019 og 26.2.2020.

Utgravningslederne jobber med både små, mellomstore og flerårige utgravningsprosjekter, og har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til prosjektplan og andre bestemmelser/retningslinjer. De skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt, samt for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnede er prosjektleder ved Arkeologisk seksjon.

Gruppen av faste utgravningsledere skal samlet sett dekke bredden av kompetanse på metodikk for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien. Det er særlig behov for å innhente kompetanse innenfor følgende fagområder: utmark/jernvinne og jernalder/middelalder. Vikariatene skal henholdsvis dekke steinalder og jernalder/middelalder.

KHM ønsker å skjerpe fokus på kunnskapsproduksjon i kulturminneforvaltningen. Vi søker feltarkeologer som har interesse og ambisjoner i forhold til forskning og formidling.

Det må påregnes omfattende reisevirksomhet i feltsesongen.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi
 • Bred og oppdatert erfaring fra arkeologiske utgravninger i Norge/Norden generelt, og spesielt som feltleder/utgravningsleder. Erfaring fra siste fem år vektlegges.
 • God skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk
 • Det kreves førerkort (kl.B)

Kompetanse innen GIS/Intrasis og katalogisering vil bli vektlagt. Videre vektlegges erfaring med muntlig og skriftlig formidling, og faglige ambisjoner, som vurderes gjennom publikasjonsliste og intervju.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Leveringsdyktig i forhold til tidsfrist og kvalitet

Kulturhistorisk museum ønsker feltarkeologer med gode lederegenskaper og som har evne til å arbeide i team.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingene vil tillegges spesiell vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeid i Norges største arkeologfaglige miljø
 • Lønn som rådgiver i stillingskode 1434 fra kr 446 900,- til 516 000,- avhengig av kompetanse og erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV
 • Enkel publikasjonsliste

Søknaden sendes elektronisk via Easycruit.

Attester, vitnemål og oversikt over referanser tas med til et eventuelt intervju.

Som statlig institusjon har vi et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 22.2.2017
 • Referansenummer:
 • 2017/1868
 • Kontaktpersoner:
 • Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold
  tlf: +47 22851947