Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Den internasjonale sommerskole (ISS) har i en periode på seks uker hver sommer et bredt kurstilbud innen hovedsakelig humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for ca. 600 studenter fra rundt 100 land. I tillegg til den faglige virksomheten tilbys et omfattende kultur- og ekskursjonsprogram. ISS har også undervisningsvirksomhet i høst- og vårsemestrene innenfor norsk språk og samfunnsfag. For nærmere informasjon om ISS vises det til www.uio.no/summerschool

ISS har en fast stab på 11 administrative medarbeidere, to med base på avdelingskontoret i Minnesota i USA. I tillegg er det seks fast ansatte lærere. I høysesongen hver sommer utvides staben til ca. 25 ansatte i administrasjonen og ca. 100 kursledere/lærere/forelesere. Virksomheten er dermed preget av stor omstilling hvert år mellom høysesongen om sommeren og ordinær semesterdrift i vinterhalvåret.

Den internasjonale sommerskole
Direktør

Vil du lede et av de mest spennende utdanningsprogrammene ved UiO?

Den internasjonale sommerskole (ISS) søker ny direktør. Vi søker etter en person med interesse og engasjement for å lede og utvikle virksomheten videre fremover.

Arbeidsoppgaver

Direktøren for Den internasjonale sommerskole (ISS) har ansvar for:

 • Sammen med styret å utforme og iverksette overordnet strategi
 • Styring og ledelse av avdelingen, inkludert personalansvar med særlig fokus på overordnet planlegging og ressursvurdering, konsolidering og motivering av medarbeidere
 • Økonomistyring
 • Administrasjon knyttet særlig til innhenting av stipendmidler og opprettelse og oppfølging av prosjekter
 • Faglig ledelse med særlig vekt på planlegging, akkreditering og evaluering av emneporteføljen, rekruttering av kursledere/lærere, pedagogisk utviklingsarbeid og utvalg av stipendierte studenter
 • Representasjon og utadrettet kontakt med akademiske miljøer, utenlandske samarbeidspartnere, stipenddonatorer, alumner og presse
 • Forberedelse og oppfølging av styrets vedtak

Fordi virksomheten ved ISS er sterkt knyttet til sommersesongen, gjør vi særlig oppmerksom på at direktøren vil være bundet til arbeidsstedet i tidsrommet juni, juli og deler av august.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå, fortrinnsvis innenfor den fagportefølje ISS tilbyr
 • Erfaring fra ledelse kreves, fortrinnsvis fra utdanningssektoren og i internasjonal kontekst
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren generelt, og erfaring fra internasjonalt universitetssamarbeid spesielt
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter med tilnærmet tospråklig kompetanse i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert med evne til å tenke strategisk og langsiktig
 • Evne til å lede og motivere, bygge relasjoner og tillit
 • Evne til å planlegge, delegere og foreta prioriteringer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Initiativrik, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Evne til nettverksbygging og representasjon

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, sosialt og internasjonalt arbeidsmiljø med engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn som underdirektør i stillingskode 1059, innenfor lønnsspenn kr 617800 – 790100
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger 

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 27. februar 2017
 • Tiltredelse:
 • Snarest
 • Arbeidssted:
 • Blindern
 • Referansenummer:
 • 2017/1961
 • Kontaktpersoner:
 • Ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen
  mob: +47 92620646