Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for studieadministrative datasystemer (SSD) hører inn under Avdeling for fagstøtte. Seksjonen har operativt systemeierskap for Felles Studentsystem (FS) og system for timeplanlegging, det vil si: ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO, brukerstøtte og opplæring, koordinering av utviklingsønsker, rådgivning og videreutvikling, vedlikehold av bakgrunnsdata og sikring av datakvalitet samt statistikk og rapportering av data.
Seksjon for studieadministrative datasystemer
Førstekonsulent/seniorkonsulent

Vil du jobbe som stedansvarlig ved UiOs eksamenslokaler?

Avdeling for fagstøtte (AF) har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon.

Seksjon for studieadministrative datasystemer har operativt systemeierskap for eksamen- og timeplanleggingssystem (TP), Felles Studentsystem (FS), system for plagiatkontroll og system for digital eksamen. Dette innebærer blant annet ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO, brukerstøtte, opplæring, rådgivning og videreutvikling. I tillegg har seksjonen et særskilt ansvar for rapportering av data, sikring av datakvalitet og utarbeidelse av statistikk.

Vi har ledig to faste nyopprettete stillinger og en midlertidig stilling med 1 års varighet (med mulighet for fast ansettelse i påvente av endelig organisering), som stedansvarlig ved UiOs eksamenslokaler i Silurveien 2 på Ullern. 

Lokalene er skreddersydd for digital eksamen, men det blir også avholdt skriftlige skoleeksamener med penn og papir i lokalene.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene består blant annet av:

 • Daglig drift i Silurveien
 • Ansvarlig for klargjøring og stenging av lokalet
 • Kontaktpunkt mellom personell i Silurveien og enhetene (UiOs fakulteter og sentre)
 • Avvikshåndtering
 • Koordinere eksamensvakter (rekruttering/lønn, opplæring og oppfølging)
 • Samarbeid og koordinering opp mot teknisk ansvarlig for Silurveien
 • Bidra til å utvikle og effektivisere bruken av lokalene i Silurveien
 • Enkel brukerstøtte i det digitale eksamenssystemet Inspera
 • Tilsetting som seniorkonsulent vil gis et overordnet ansvar for daglig drift i Silurveien

For å bli tilsatt som seniorkonsulent kreves det omfattende relevant erfaring og spesialistkompetanse på høyt nivå, tilpasset stillingens arbeidsoppgaver og funksjoner.

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov ut i fra din kompetanse og dersom hensynet til seksjonens virksomhet tilsier dette. I eksamensperioder må arbeid på ettermiddag / skiftarbeid påregnes, da eksamen også utføres på ettermiddag. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Kjennskap til arbeidsprosessen for eksamen er en fordel
 • FS-kompetanse er en fordel
 • Kjennskap til digitale eksamenssystemer er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Evne til å håndtere uforutsette hendelser
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Initiativrik og fleksibel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Innstilt på å yte ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En variert arbeidsdag med periodevis arbeid på ettermiddag
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som førstekonsulent (stillingskode 1408) kr 406 100 - 480 900 eller seniorkonsulent (stillingskode 1363) kr 454 700 - 516 000, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

 Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 24. februar
 • Tiltredelse:
 • Snarest
 • Arbeidssted:
 • Silurveien 2
 • Referansenummer:
 • 2017/1392