Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og formidling innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 160 ansatte hvorav ca 50 i rekrutteringsstillinger, ca. 90 i vitenskapelige stillinger og 22 i administrative stillinger. ILOS har ca. 400 masterstudenter og ca. 1400 bachelorstudenter.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Postdoktor tilknyttet prosjektet LitCit - Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og er tilknyttet prosjektet LitCit – Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway. Det forventes at søkeren presenterer et forskningsprosjekt som passer inn som en del av hovedprosjektet.

Prosjektet LitCit har som mål å undersøke hvilken betydning introduksjonen av bokmediet fikk på norsk samfunnsutvikling før 1850: på religion, utdannelse og leseferdighet, underholdning, handel, nye lesergrupper, utviklingen av offentlighet og nasjonal identitet. Postdoktoren skal primært bidra til arbeidspakken “Education, religion and literacy”. Innenfor disse rammene skal det foretas publiserbar forskning som fortrinnsvis fokuserer på utgivelser for barn og unge, som ble lest og/eller publisert i Danmark og Norge. Forskningen må vektlegge bok- og/eller mediehistoriske perspektiver og innreflektere transnasjonale forbindelser for eksempel innen tekster eller sjangre, distribusjon eller produksjon. Aktuelle temaer kan være bokmarkedet og dets aktører og kanaler for barnelitteratur, import og oversettelse av barnelitteratur, undersøkelser av barns lesing og vilkår for lesing, samfunnsmessige rammebetingelser for eller konsekvenser av barnelitteraturens utbredelse. Prosjektet kan med fordel knyttes opp mot metodeutvikling innen digital humaniora.

LitCit er koordinert av Nasjonalbiblioteket, og gjennomføres i samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo. Kandidaten vil være ansatt ved Universitetet i Oslo, ha arbeidsplassen ved ILOS, og samarbeide med prosjektdeltakere ved Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo og andre samarbeidsinstitusjoner.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. I stillingen inngår en 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Den som tilsettes, forutsettes å gå inn i et tverrfaglig forskningsmiljø og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. 

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innenfor litteraturvitenskap eller andre relevante fag
 • et utviklet forskerprosjekt som passer inn under hovedprosjektet
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Doktoravhandlingen må være levert til bedømmelse innen søknadsfrist for stillingen.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til hovedprosjektet
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

 • årslønn 486 100 – 567 100 NOK per år, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • søknadsbrev
 • CV med karakterer oppført
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse (fra tre til fem sider), inkludert fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Vitnemål, attester og kopier av doktoravhandling og eventuelle andre vitenskapelige arbeider vil eventuelt etterspørres senere.

Vennligst merk at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Vi viser også til Regler for tilsetting i postdoktorstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 29. mars 2017
 • Referansenummer:
 • 2017/505