Naturhistorisk museum (NHM) ligger i Botanisk hage på Tøyen. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca 150 ansatte, hvorav ca 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Universitet i Oslo (UiO) er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.
Naturhistorisk museum / Botanisk Hage
Maskinoperatør/mekaniker, 50% fast

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo er landets største naturhistoriske museum med rundt 65% av Norges totale naturhistoriske samlinger, eller vel 6,2 millioner objekter. NHM er organisert i fire seksjoner samt en administrasjon. Botanisk hage er en av disse.

Botanisk hage har ansvar for utvikling og vedlikehold av vitenskapelige plantesamlinger, utstillingsveksthus og forsøksavdeling med karplanteplass og formeringsveksthus. Botanisk hage engasjerer seg også i arbeidet med bevaring av sjeldne og truede planter. Seksjonen har for tiden 15 ansatte, i tillegg kommer det ca. 3,5 sesongarbeiderårsverk.

Til den 50% stillingen ønsker vi en mekaniker-faglig dyktig person som er løsningsorientert innenfor vedlikehold/service av parkmaskiner og som har det lille ekstra når det gjelder tekniske løsninger.

Tiltredelse: Snarest.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Systematisk vedlikehold av maskinparken som inkl. både små og store maskiner
 • Strategisk planlegging/oppfølging av innkjøp
 • Videreutvikle maskinparken
 • Innarbeiding av gode vedlikeholdsrutiner
 • Småreparasjoner av teknisk utstyr og redskap
 • Bruk av maskiner og utstyr
 • Andre vedlikeholdsoppgaver ute og inne

Maskinparken omfatter masseforflytningsmaskiner, traktorer, el-biler, grasklippere, småmaskiner (løvblåsere, kantklippere, jordfresere osv.) og likedan de mest vanlige maskiner som benyttes innen parkdrift.

Det er viktig at stillingsinnehaver har et sentralt fokus på miljø, støy og ergonomi.          

Kvalifikasjoner:

 • Anleggsmaskinmekaniker, landbruksmekaniker eller tilsvarende
 • Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig
 • Relevant erfaring i reparasjon/vedlikehold av små og store maskiner innen parkdrift
 • Erfaring med innkjøp er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner

Den som tilsettes må ha sertifikat i klasse B. Fordel med klasse E, C/CE og sertifisering innen masseforflytningsmaskiner.

Personlige egenskaper:

I vurderingen vil søkerens personlig egnethet bli vektlagt. Stillingsinnehaver må være en utpreget lagspiller og samtidig kunne arbeide selvstendig, være initiativrik og systematisk, og ha gode samarbeidsevner. Den som tilsettes må kunne representere UiO på en god måte. Evne til å prioritere og å jobbe mot overordnede mål vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn som avdelingsingeniør (stillingskode 1085) etter lønnstrinn 50-55 (kr. 435 500 – 473 100 per år i 100% stilling avhengig av kompetanse)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Følgende dokumenter skal lastes opp i den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV med navn og kontaktinformasjon på 2 eller 3 referanser (navn, relasjon, e-post adresse og telefonnummer)

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetslova §25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Deltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 26. mars 2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2017/515