Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Doktorgradsstipendiater - to stillinger innen tverrfaglig kjønnsforskning

Beskrivelse

Ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er det ledig 2 stillinger som universitetsstipendiater (SKO 1017). Utlysningen er åpen: Alle fag og temaer kan komme med i betraktning, men det er et krav at et tydelig og interessant kjønnsperspektiv er integrert i problemstillingen som presenteres i den faglige prosjektbeskrivelsen.

Tilsettingene gjelder for en periode på inntil fire år med forskerutdanning, med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid, forskningsassistanse og lignende. Undervisningsspråket er i hovedsak norsk/skandinavisk. Tilsettingene kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelt tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling.

Stipendiatene må søke opptak på, og delta i organisert forskerutdanning ved ett av fakultetene ved Universitetet i Oslo. Søknad om opptak på relevant doktorgradsprogram sendes etter at tilbud om tilsetting ved STK er avklart.

Søkerne må legge fram en faglig prosjektbeskrivelse (maks. 10 sider). Prosjektbeskrivelsen må inkludere tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Søkere fra ulike disipliner kan komme i betraktning. Det er krav om dokumentert kjønnsforskningskompetanse (BA eller enkeltemner med kjønnsforskningstematikk og/eller en MA-avhandling med kjønnsforskningsperspektiv). Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Søkere kan bli innkalt til intervju. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og kan tilby et inkluderende og stimulerende akademisk miljø.

Vi tilbyr

 • lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 432 700 og kr. 489 300 per år
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (maks. 10 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid) og eventuell publikasjonsliste

Kopier av vitnemål og attester medbringes til et evt intervju.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker flere menn i vitenskapelige stillinger. Menn oppfordres til å søke.  

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Åremål
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 03.03.2017
 • Arbeidssted:
 • STK
 • Referansenummer:
 • 2016/14683