Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Seniorkonsulent studieadministrasjonen Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31 Mai 2015
PhD Research Fellowship in Physics Fysisk institutt May 27, 2015
Stipendiat i kjemi Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 27 mai 2015
Postdoktor i signalbehandling/akustikk Institutt for informatikk 26. mai, 2015
Seksjonssjef Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon (eSak) 19.5.2015
PhD Research Fellows in Social Psychology/Social Cognitve Development Psykologisk institutt 15. June 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Cognitive Neuroscience Psykologisk institutt 15. June 2015
PhD Candidate in Molecular Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) May 31th 2015
Seniorkonsulent/rådgiver regnskap Seksjon for regnskap 18.05.2015
Post-doctoral fellowships Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 31 May 2015
Post-Doctoral Research Fellowship Institutt for medisinske basalfag (IMB) May 27th 2015
Researcher in Informatics Institutt for informatikk 21 May, 2015
Økonomikonsulent - prosjektøkonom Forsknings- og administrasjonsseksjonen 21. mai 2015
Arkivansvarlig - rådgiver Administrasjonsseksjonen 15. mai
Førsteamanuensis i informatikk – IT og ledelse Institutt for informatikk 31. mai 2015
Associate Professor in Informatics - Programming/Software engineering Institutt for informatikk 31 May, 2015
Associate Professor in Informatics - Design of Information Systems Group Institutt for informatikk 31 May, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Numerical Modelling Institutt for geofag 19 May, 2015
Researchers on Drug Discovery and Development in Microbial Resistance – medicinal chemistry Farmasøytisk institutt 20 May, 2015
Overingeniør ved Seksjon for studieadministrative datasystemer Seksjon for studieadministrative datasystemer 13.5.2015
Personalkonsulent Seksjon for HR, personal og arkiv 15.05.2015
Avdelingsingeniør/overingeniør Teaching Learning Video Lab Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 18.5.2015
Associate Professor in Multilingualism MultiLing 22. June 2015
Postdoctoral Research Fellowships in Vaccine Development Det odontologiske fakultet 17. May 2015
Administrativ leder Det odontologiske fakultet 11. mai 2015
Administrativ koordinator for Nasjonal forskerskole i farmasi Farmasøytisk institutt 8. Mai, 2015
Postdoktor til prosjektet: Female Researchers on Track – FRONT Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 10.06.2015
Postdoctoral Research Fellowship in Semiconductors Physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 14 May, 2015
Førstelektor /universitetslektor i statsvitenskap Institutt for statsvitenskap 13.05.2015
Førstekonsulent Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 07.05.2015
Postdoctoral Position Examining Structure / Function of Cardiac Muscle Cells Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 17/05/2015
Avdelingsingeniør Institutt for biovitenskap 6.mai 2015
Phd Candidate in Neurosciences Institutt for medisinske basalfag (IMB) July 1th 2015
PhD Research Fellowship in Numerical modeling of Gas Hydrate Mechanics Fysisk institutt 10 May 2015
Seniorkonsulent Matematisk institutt 5. mai 2015
Associate Professor in Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31/05/2015
Doctoral Research Fellowship - Colorectal Cancer Institutt for helse og samfunn (HELSAM) May 20, 2015
Professor/førsteamanuensis i skatterett Institutt for offentlig rett 15.05.2015
Postdoctoral Research Fellows in Molecular Biology and Biochemistry Institutt for biovitenskap 13 May 2015
Forskningsrådgiver Institutt for medier og kommunikasjon 13. mai 2015
Fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet 11.05.15
Postdoktor i rettsvitenskap/arbeidsrett Institutt for privatrett 08.05.2015
Professor II/førsteamanuensis 20% i medisin (helsefag) knyttet til hovedstilling ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion ØST og SØR Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 8. mai 2015
Doctoral research fellowship in diachronic linguistics (Traces of History) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 7 May 2015
Associate Professor in Developmental Psychology Psykologisk institutt 28. May 2015
Associate Professor in Psychology of Prevention Psykologisk institutt 28. May 2015
Associate Professor in Practical Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk May 18, 2015
Postdoctoral Fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 17 May 2015
PhD Research Fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 17 May 2015
Universitetslektor i kvantitativ metode Psykologisk institutt 7. mai 2015
PhD Research Fellowships in Formal Methods for Cloud Computing Institutt for informatikk 1. June, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Formal Methods for Cloud Computing Institutt for informatikk 1. June, 2015
PhD Research Fellowship in Experimental Heavy-Ion Physics Fysisk institutt 7 May, 2015
Avdelingsleder innen HR-området fravær Seksjon for lønn 06.05.2015
PhD Research Fellowship in Speciation Genomics Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 6 May, 2015
PhD Research Fellowship in Remote Sensing and Modeling of Permafrost Institutt for geofag 15 May 2015
PhD Research Fellow Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 10 May 2015
Professor/førsteamanuensis innen fagområdene observasjon og test Institutt for spesialpedagogikk 20.mai 2015
Professor/førsteamanuensis innen fagområdet psykososiale vansker Institutt for spesialpedagogikk 20.mai 2015
Postdoctor and PhD positions in metaflammation in cardiovascular disease Institutt for klinisk medisin (Klinmed) May 15th, 2015
Administrativ koordinator Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 07.05.2015
Full or Associate Professor in Informatics - Energy Informatics Institutt for informatikk 31. May, 2015
Professor or Associate Professor of Medicine (Pharmacology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31/05/2015
Associate Professor of Medicine (Pharmacology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31/05/2015
Postdoctoral research fellowship in Stem Cell Biology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 17 May, 2015
Position as Senior Consultant at the Department of Gastroenterology, combined with Adjunct Professor /Associate Professor (20 % position) - University of Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 19.05.2015
Førsteamanuensis i Fagområdet for universitetspedagogikk Institutt for pedagogikk 08.05.2015
Doctoral research fellowships within the project "Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions for Sustainability in China" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 July 2015
Post-Doctoral Research Fellowship Institutt for pedagogikk 15 May, 2015
Sommerjobb ved Zoologisk museum Naturhistorisk museum 10.05.2015
Professor/Associate Professor in Biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 17/05/2015
Professor II/førsteamanuensis - 20% stilling i medisin (obstetrikk og gynekologi) med mulighet for Avdelingslederstilling ved OUS Kombinert stilling (Klinmed) 10.5.2015
Arkeologisk feltarbeid 2015 Kulturhistorisk museum 30.9.15