Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
PhD Research Fellowship in Fluid Mechanics Matematisk institutt 12 November 2014
Bibliotekarer Universitetsbiblioteket i Oslo 07.11.2014
Associate Professor in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30 November 2014
Førsteamanuensis i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag - to stillinger Norsk senter for menneskerettigheter 17.11.2014
PhD Research Fellowship in microbial ecology / mycology Institutt for biovitenskap 11 November, 2014
Administrativ koordinatior ved "Unpacking The Nordic Model" Det humanistiske fakultet 11.11.2014
PhD Research Fellowship in Neurophysiology Institutt for medisinske basalfag (IMB) November 9th 2014
Assistant Professor (Postdoctoral Fellow) in Economics - 2 positions Økonomisk institutt December 1, 2014: registration at EconJobMarket. February 1, 2015: registration in the Univ. of Oslo online application system (only upon invitation)
Postdoctoral Research Fellowship in Theoretical High-Energy Physics Fysisk institutt 1 December, 2014
Associate Professor in Archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 December 2014
Postdoctoral Research Fellowship in deposition and characterization of oxide-based heterostructures Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 17 November 2014
Phd Research Fellowship in Experimental Physics Fysisk institutt 16. November 2014
Over- /senioringeniør i elektronikk Fysisk institutt 10 november, 2014
Klinisk stipendiat - plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 10. november 2014
Studiekonsulent Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 3. november 2014
Seniorkonsulent (studiekonsulent) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 2. november 2014
Doctoral research fellowship in diachronic linguistics (Traces of History) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 December 2014
Konsulent - resepsjonsarbeid Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 29. oktober 2014
Seniorkonsulent - forskningsadministrasjon Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 29.10.2014
Professor II/førsteamanuensis (20% stilling) i medisin (ortopedi) kombinert med hovedstilling som avdelingsleder ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.12.2014
Førsteamanuensis i samtidshistorie - to stillinger Institutt for arkeologi, konservering og historie 15.11.2014
Postdoctoral Fellow in Dentistry Det odontologiske fakultet 4 November, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Theoretical Physics Fysisk institutt 23 November, 2014
PhD Research Fellowship in semiconductor physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 19 November 2014
PhD Position on organizational change and sickness absence Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 17. November 2014
Professor/Associate Professor in Data Science Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 15 December 2014
Postdoktor - knyttet til prosjektet Scanguilt Institutt for lingvistiske og nordiske studier 21.11.2014
Postdoctoral Research Fellowship Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15th November 2014
PhD Research Fellowship in Speciation Genetics Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 31 October, 2014
Universitetslektor i eldre historie 50 % Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.11.2014
Universitetslektor 20 % i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.11.2014
Postdoctoral Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 3 November 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Electrical Characterization of Thermoelectric Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 29 October 2014
Førsteamanuensis i idéhistorie Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 10.11.2014
PhD Research Fellow in geochemistry Institutt for geofag 27 October 2014
Førsteamanuensis innen medieinnovasjon Institutt for medier og kommunikasjon 17. november 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in molecular biology/medical sciences, 1 position Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 02/11/2014
Professor/førsteamanuensis Institutt for pedagogikk 3. november 2014
PhD Research Fellowship in Multi-scale studies of biomechanical systems Fysisk institutt 24 October, 2014
Professor/ Associate Professor in Psychiatry Institutt for klinisk medisin (Klinmed) November 9th 2014
Postdoktor innen odontologi, 3 stillinger Det odontologiske fakultet 24. oktober 2014
Senior Engineer: Coordinator of a Global Health Information Platform Institutt for informatikk 23 October 2014
Senior Engineer: Open Source Community Manager of a Global Health Information programme Institutt for informatikk 23 October 2014
Senior Engineer-position: System developer - ELIXIR infrastructure project/Bioinformatics core facility Institutt for informatikk 23 October 2014
Senior Engineer-positions: Java Software Developer at a Global Health Information Programme Institutt for informatikk 23 October 2014
Postdoktor Institutt for pedagogikk 14. november 2014
Stipendiat Institutt for pedagogikk 14. november 2014
Stipendiat i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 14. november 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - studies of language in the aging multilingual population MultiLing 31.10.2014
PhD Research Fellowship in Semiconductor Physics Fysisk institutt 22 October, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Computational Catalysis Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 December, 2014
PhD Stipendiat i Klinisk Nevropsykopatologi Psykologisk institutt 24.oktober 2014
Associate professorship of Medicine (Immunology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 6 November 2014
Klinisk stipendiat - Pediatri Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22.10.2014
Assistant Professor (Postdoctoral Fellow) in Political Science Institutt for statsvitenskap 01.12.2014
Postdoctoral Fellow Institutt for statsvitenskap 31.10.2014
Associate Professor in contextual theology Det teologiske fakultet 27.10.2014
Associate Professor in theological studies in Islam Det teologiske fakultet 27 October 2014
Museumsdirektør Naturhistorisk museum 1.11.2014