Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
2 Driftsledere m/fagkompetanse rør/elektro/bygg/vent. Eiendomsavdelingen 30. september 2014
Renholdsleder Eiendomsavdelingen 15. september 2014
Postdoctoral research Fellow in Radiopharmaceutical Chemistry Kjemisk institutt 9. September, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in palynology/stable isotope geochemistry Institutt for geofag 8. September, 2014
Postdoctoral Fellow in Computer Science Institutt for informatikk 8. September, 2014
Seniorkonsulent innen økonomi Institutt for biovitenskap 7 september 2014
Rådgiver innen studieadministrasjon Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 31. august 2014
PhD Research Fellow in Remote Sensing and Photogrammetry in Geosciences Institutt for geofag 4 September, 2014
Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver SKO 1434) Naturhistorisk museum 31. august 2014
Professor II/ førsteamanuensis i 20 % stilling i medisin (psykiatri) kombinert med hovedstilling som seksjonsoverlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 14.09.2014
Forskingsadministrativ leiar Økonomisk institutt 1. september 2014
Konsulent i ekspedisjonen Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 28. august 2014
Har du lyst til å jobbe med oppsett og drift av web- og applikasjonstjenester på Linux? Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 26 august 2014
Doctoral Research Fellowship Institutt for pedagogikk 1 September, 2014
Programansvarlig/prosjektleder Scientia Fellows Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 25. august 2014
Spesialbibliotekar Universitetsbiblioteket i Oslo 31 august 2014
Leder for publikumstjenesten Universitetsbiblioteket i Oslo 31 august 2014
Postdoctoral Research Fellowship in modeling of clouds Institutt for geofag 20 September, 2014
Associate Professor or Lecturer in Informatics Institutt for informatikk 12. September, 2014
Postdoctoral research fellowship in Chemical Neuroscience Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 31 August, 2014
Post-Doctor, archaeology Kulturhistorisk museum 15/09/2014
Post-Doctor, aDNA Kulturhistorisk museum 01/09/2014
Senioringeniør Fysisk institutt 1. September 2014
Digital rådgiver Det humanistiske fakultet 01.09.2014
Driftsansvarlig publikumskontakt og billettsalg Kulturhistorisk museum 25.8.14
Driftsansvarlig museumsbutikk Kulturhistorisk museum 25.8.14
Prosjektkoordinator Kulturhistorisk museum 25.8.14
Applikasjonsforvalter Eiendomsavdelingen 25. august 2014
Førsteamanuensis i rettsvitenskap Institutt for privatrett 15. september 2014
Klinisk stipendiat Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 21. august 2014
PhD Research Fellowship in Informatics Institutt for informatikk 21 August 2014
PhD Research Fellowship in Atmospheric Chemistry Kjemisk institutt 31 August 2014
Professor/Associate Professor in advanced Practice Nursing (Geriatric care) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. September 2014
Professor II/førsteamanuensis (20% stilling) i medisin (medisinsk mikrobiologi) kombinert med hovedstilling som overlege ved Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.09.2014
Postdoctoral Research Fellowship for experimental work on nanoconfined crystal growth and dissolution Fysisk institutt 30.August, 2014
PhD Research Fellow in Law Institutt for offentlig rett 15th of September 2014
Postdoktor i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 15. september 2014
Professor II/ førsteamanuensis i 20 % stilling i medisin (psykiatri) kombinert med hovedstilling som overlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.09.2014
Laboratory Manager/Principal Engineer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 21 August, 2014
Professor II innen fotonikk UniK 1. September, 2014
Førsteamanuensis II innen autonome systemer/teknisk kybernetikk UniK 1.Spetember, 2014
Ledig stilling innen utvikling av UiO's IDM og integrasjonsløsning Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 01.09.2014
Postdoctoral Research Fellowship in experimental (rock) physics Fysisk institutt 30. August, 2014
Stipendiat i Nevrobiologi Farmasøytisk institutt 29.August, 2014
Økonomisjef Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 28.08.2014
Avdelingsingeniør Institutt for medisinske basalfag (IMB) 27.August 2014
Stipendiat innen utviklingshemning Institutt for spesialpedagogikk 15. september
Stipendiat innen matematikkvansker Institutt for spesialpedagogikk 15. september
Stipendiat innen audiopedagogikk Institutt for spesialpedagogikk 15. september 2014
Stipendiat innen logopedi Institutt for spesialpedagogikk 15. september 2014
Daglig leder Andre enheter UiO 31. august 2014
Stipendiat eller postdoktor innen Seksjon for kjernekjemi - to stillinger Kjemisk institutt 25. august 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - “Value Politics: Religion in foreign affairs” Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Digital Humanities related to Folklore Archives Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Cultural Heritage and the History of Knowledge Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Doctoral research fellowships in Cultural History Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Associate Professor in Cultural History with emphasis on Cultural Encounters Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - “Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China” Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in the study of central aspects of the development of Islam as a religious tradition Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - Ideological and cultural development in the Middle East after ca 1850 Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Doctoral research fellowship in Semitic Studies with emphasis on language, religion and societal changes Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Doctoral research fellowships in Politics and Society in the Middle East Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Doktorgradstipendiatstilling i klassiske språk Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 01.09.2014
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 31 August 2014
Professor in Mantle Dynamics (Geodynamics) Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 October, 2014
Associate Professorship in Physical Oceanography Institutt for geofag 15 September, 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2014
Doctoral Research Fellowships in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2014
Associate Professor/Professor in Science & Technology Studies; STS Senter for teknologi, innovasjon og kultur September 22, 2014
PhD Fellowship in advanced (S)TEM, Electron Energy Loss Spectroscopy and Environmental TEM of Steel Structures Fysisk institutt 15 September 2014
Post-Doctoral Research Fellowship within archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 September 2014
Doktorgradstipendiatstillinger i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon 1. september 2014
Førsteamanuensis innen journalistikk og politisk kommunikasjon Institutt for medier og kommunikasjon 1. september 2014
Director of a centre for global health and Professor / Associate Professor of Medicine Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 1 September 2014
Postdoktor i moderne slaviske språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 september 2014
Postdoktor innen språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 september 2014
Universitetslektor innen engelsk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 01 september 2014
Universitetslektor innen musikkproduksjon (50% stilling) Institutt for musikkvitenskap 1. september 2014
Associate Professor in Popular Music Institutt for musikkvitenskap 1 September 2014
Universitetslektor i statsvitenskap (SKO 1009) Institutt for statsvitenskap 01.10.2014
Universitetslektor innen medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon 15. september 2014
Doctoral research fellowship within the project Traces of History Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2014
Stipendiat innen styring i sentralforvaltningen Institutt for statsvitenskap 1.september 2014
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap September 1, 2014
PhD Research Fellowship in Political Science. Specialization: Democracy, Welfare and Development Institutt for statsvitenskap September 1, 2014
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap September 1, 2014
Doctoral research fellowship in conservation Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 September 2014
Associate Professor in insurance mathematics Matematisk institutt 30 September, 2014
Professor / Associate Professor in Anatomy (Immunobiology) Institutt for medisinske basalfag (IMB) 10 September 2014
Postdoktor – Oversettelse i antikken, antikken i oversettelse Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 01.09.2014