Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Post-doctoral research fellowship position in statistical data modeling Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Seniorkonsulent - studiekoordinator Institutt for geofag 1 november 2015
Postdoktor til prosjektet: Female Researchers on Track – FRONT. 2. gangs utlysning Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 13.11.2015
Førsteamanuensis i Samfunnsfarmasi Farmasøytisk institutt 28. oktober, 2015
Klinisk stipendiat - Pediatri Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 28.10.2015
Studiekonsulent Institutt for kulturstudier og orientalske språk 26.10.2015
Studiekonsulent (førstekonsulent/seniorkonsulent) Institutt for arkeologi, konservering og historie 27.10.2015
Tannhelsesekretærer Det odontologiske fakultet 27. oktober 2015
Førsteamanuensis (20%) i medisin (sykepleievitenskap) knyttet til hovedstilling ved Oslo Universitetssykehus Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 26. oktober 2015
Seniorkonsulent eller rådgiver innen studieadministrasjon Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 18. oktober 2015
Laboratory Manager/Principal Engineer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 23 October, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Pharmacoepidemiology Farmasøytisk institutt 23 Oct 2015
Seksjonssjef ved Kulturhistorisk museum Kulturhistorisk museum 22.10.2015
Adjunct Professor in Statistics/Operations Research Matematisk institutt 25 October 2015
Konsulent Institutt for statsvitenskap 29.10.2015
Professor or Associate Professor (20% position) of Medicine (haematology) combined with position as Senior Consultant at Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 25.10.2015
PhD Position or Postdoctoral Fellowship in Bioinformatics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 25/10/2015
Postdoctoral Fellow Position Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 18/10/2015
Senior Scientist in molecular medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 27th October
Overingeniør i elektronikk Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 21. oktober 2015
Spesialtannlege Det odontologiske fakultet 19. oktober 2015
Rådgiver innen ekstern forskningsfinansiering Det odontologiske fakultet 12. oktober 2015
Forskningssjef (åremål) Naturhistorisk museum 31. oktober 2015
Seksjonssjef i Botanisk hage Naturhistorisk museum 18. oktober 2015
Førsteamanuensis innen botanisk naturmangfold Naturhistorisk museum 18. oktober 2015
Professor/førsteamanuensis innen botanisk naturmangfold og økologiske anvendelser av geografiske informasjonssystemer Naturhistorisk museum 18. oktober 2015
Associate Professor within Modern Iran: History, Society and Politics Institutt for kulturstudier og orientalske språk 4 November 2015
Doctoral research fellowships within Cultural History, Geological times Institutt for kulturstudier og orientalske språk 4 November 2015
Researcher in Applied Systems Biology Institutt for biovitenskap 15 October 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Earth and Planetary Sciences Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 14 October 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Geochemistry Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 14 October 2015
Post-Doctoral position in bioinformatics or biostatistics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 11/10/2015
Systemutvikler Front-end/Javascript Institutt for informatikk 23. Oktober, 2015
Systemutvikler Java Institutt for informatikk 23. Oktober, 2015
PhD Fellowship in Law Institutt for kriminologi og rettssosiologi 12/10/2015
Administrativ koordinator (seniorrådgiver 1364) Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 15. oktober 2015
Researcher position in Economic History Institutt for arkeologi, konservering og historie 14 October 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Economic History Institutt for arkeologi, konservering og historie 14 October 2015
PhD Research Fellowship in Ecology Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 10 October, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Operator Algebra Matematisk institutt 15 October, 2015
PhD Research Fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 15 October 2015
Førsteamanuensis i historie knyttet til satsingen "Unpacking the Nordic Model" Institutt for arkeologi, konservering og historie 30.10.2015
Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode Institutt for arkeologi, konservering og historie 30.10.2015
Senterleder Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora 16.10.2015
Rådgiver i biostatistikk Institutt for medisinske basalfag (IMB) 12.10.2015
Postdoctoral Research Fellow in Mineral Surface Science / Atomic Force Microscopy Institutt for geofag 10 October 2015
Associate Professor in Mathematics Matematisk institutt 1 November, 2015
Associate Professor in Statistics Matematisk institutt 1 November 2015
PhD Research Fellow in formal analysis techniques for concurrent programs Institutt for informatikk 15. October, 2015
PhD Research Fellowships in Petrology/Tectonophycis - 2 postitions Institutt for geofag 15 October, 2015