Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Postdoktorstillinger i rettshistorie Institutt for offentlig rett 20.08.2015
Seniorkonsulent - Dialogues with the past Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.08.2015
Professor II/Associate Professor (20%) in Biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 05/07/2015
Førstekonsulent Institutt for medisinske basalfag (IMB) 20.juni 2015
Associate Professor in Informatics - Language Technology Institutt for informatikk 16 June, 2015
Post-Doctoral Fellow Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 16/06/2015
Stipendiat (Kommunehelsetjenesten og sykepleievitenskap) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 16. juni 2015
Postdoktor (Kommunehelsetjenesten og sykepleievitenskap) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 16. juni 2015
Stipendiat i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 01.09.2015
Post-Doctoral Research Fellowships in Criminology and/or Sociology of Law Institutt for kriminologi og rettssosiologi 20/08/2015
Associate Professor of Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 15 August 2015
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 3 July 2015
Principal Engineer / Head Engineer Det odontologiske fakultet 2015 June 21
Avdelings-/overingeniør Det odontologiske fakultet 21. juni 2015
PhD Research Fellowship in Social Psychology Psykologisk institutt 16. June 2015
Konsulent - ekspedisjonen Institutt for spesialpedagogikk 14.6.2015
Stilling ledig som systemadministrator Linux/Unix Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 5. juni 2015
PhD fellowships available through the SUURPh international training programme Institutt for informatikk 3. August, 2015
Associate Professor in Social and Affective Neuroscience Psykologisk institutt 22. June 2015
Forskningskoordinator (Senioringeniør) ved Nevrologisk avdeling Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 4. juni 2015
Postdoktor - Design av informasjonssystemer Institutt for informatikk 10. juni, 2015
Avdelingsingeniør Institutt for biovitenskap 7. juni 2015
Klinisk stipendiat innen plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 8. juni 2015
Kommunikasjonsrådgiver Institutt for biovitenskap 2.juni 2015
Rådgiverstilling ledig som institusjonskoordinator for Erasmus+-programmet og EØS-stipendfondet Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering 02.06.2015
seniorkonsulent - studieseksjonen Det odontologiske fakultet 02. juni 2015
Har du lyst til å jobbe med IT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo? Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 1. juni 2015
PhD Research Fellow in Inorganic and Materials Chemistry Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 5 June 2015
PhD Research Fellowship in Phenotypic Evolution of Unicellular Eukaryotes Institutt for biovitenskap 5 June, 2015
PhD Research Fellow in Chemistry Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 5 June, 2015
Interaksjonsdesigner Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 6. juni 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Classics Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk September 15, 2015
Group Leader position with start-up package in Bioinformatics Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 02 July, 2015
Instruktørtannleger Det odontologiske fakultet 30. juni 2015
Associate Professor in Latin Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk June 22, 2015
Førsteamanuensis i odontologi (periodonti) Det odontologiske fakultet 10. juni 2015
Førsteamanuensis/professor i odontologi (anatomi/patologi) Det odontologiske fakultet 10. juni 2015
PhD Research Fellowship in Gene regulation and Epigenetics Institutt for biovitenskap 3 June, 2015
Researcher in Glaciology Institutt for geofag 1 June, 2015
Post-Doctoral Fellow in Experimental Neuroscience Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 10th 2015
Midlertidig stilling som arkivar Fakultetsadministrasjonen 31 mai 2015
Stipendiat - to stillinger Institutt for pedagogikk 19. juni 2015
Stipendiat Institutt for pedagogikk 19. juni 2015
Stipendiat Institutt for pedagogikk 19. juni 2015
Professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (indremedisin) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 08.06.2015
Professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 08.06.2015
Førsteamanuensis innen fransk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 01. juni 2015
PhD Research fellowship in Teaching French as a Foreign Language Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 31 May 2015
PhD Research fellowship in Religious and Moral Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 31 May 2015
PhD Research fellowship Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 31 May 2015
Seniorkonsulent Det humanistiske fakultet 30.05.2015
Postdoktor i klinisk psykologi Psykologisk institutt 28.05.2015
Postdoctoral Research Fellowships in Experimental Nuclear Physics and Nuclear Astrophysics Fysisk institutt 20 June, 2015
Stipendiatstilling innen tektonikk Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 15 juni, 2015
Praksisveiledere i allmennpraksis Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. juni 2015
PhD Research Fellowship in Physics Fysisk institutt June 3, 2015
Seniorkonsulent studieadministrasjonen Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31 Mai 2015
Stipendiat i kjemi Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 27 mai 2015
PhD Research Fellows in Social Psychology/Social Cognitve Development Psykologisk institutt 15. June 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Cognitive Neuroscience Psykologisk institutt 15. June 2015
PhD Candidate in Molecular Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) May 31th 2015
Post-doctoral fellowships Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14 June 2015
Post-Doctoral Research Fellowship Institutt for medisinske basalfag (IMB) May 27th 2015
Førsteamanuensis i informatikk – IT og ledelse Institutt for informatikk 31. mai 2015
Associate Professor in Informatics - Programming/Software engineering Institutt for informatikk 31 May, 2015
Associate Professor in Informatics - Design of Information Systems Group Institutt for informatikk 31 May, 2015
Associate Professor in Multilingualism MultiLing 22. June 2015
Postdoktor til prosjektet: Female Researchers on Track – FRONT Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 10.06.2015
Phd Candidate in Neurosciences Institutt for medisinske basalfag (IMB) July 1th 2015
Associate Professor in Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31/05/2015
Associate Professor in Developmental Psychology Psykologisk institutt 28. May 2015
Associate Professor in Psychology of Prevention Psykologisk institutt 28. May 2015
PhD Research Fellowships in Formal Methods for Cloud Computing Institutt for informatikk 1. June, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Formal Methods for Cloud Computing Institutt for informatikk 1. June, 2015
Full or Associate Professor in Informatics - Energy Informatics Institutt for informatikk 7. June, 2015
Professor or Associate Professor of Medicine (Pharmacology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31/05/2015
Associate Professor of Medicine (Pharmacology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31/05/2015
Doctoral research fellowships within the project "Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions for Sustainability in China" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 July 2015
Arkeologisk feltarbeid 2015 Kulturhistorisk museum 30.9.15