Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Konsulent (vikariat) Eiendomsavdelingen 30. september 2015
PhD Research Fellowships in Petrology/Tectonophycis - 2 postitions Institutt for geofag 15 October, 2015
Førstekonsulent - studieadministrasjon Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 10 september 2015
Principal Engineer Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 10 September, 2015
Førstekonsulent - studieadministrasjon Institutt for informatikk 7. september, 2015
Seniorkonsulent Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 6. september 2015
PhD Research Fellowships in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30/09/2015
Applikasjonsforvalter (vikariat) Eiendomsavdelingen 20. september 2015
Avdelingsleder for økonomistyring Fakultetsadministrasjonen 13 september 2015
Tannhelse -/ klinikksekretærer Det odontologiske fakultet 9. september 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Neuroscience / Neuroinformatics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 23. September 2015
Klinisk stipendiat - øre-nese-hals Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.09.2015
Førstekonsulent for kurs i trygdefaglige emner Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 3. september 2015
PhD Research Fellow in Logic and Intelligent Data Institutt for informatikk 13 September, 2015
Plan- og prosjektdirektør Eiendomsavdelingen 9. september 2015
Prosjektsjef Eiendomsavdelingen 9. september 2015
Associate professors of Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14th September 2015
Førsteamanuensis i utdanningsledelse og skoleutvikling Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14. september 2015
Associate Professor/Assistant Professor of Teaching Foreign Languages Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14th September 2015
Anleggsgartner/-tekniker/ landskapsingeniør Eiendomsavdelingen 14. september 2015
Forsker - EKVA Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 14. september 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Advanced Belief Reasoning Institutt for informatikk 7 September, 2015
PhD Research Fellowship in Semiconductor Physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 10 Sept, 2015
Driftstekniker Eiendomsavdelingen 3. september 2015
Klinisk stipendiat i indremedisin Institutt for klinisk medisin (Klinmed) NY FRIST 01.10.2015
Klinisk stipendiat i pediatri Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.09.2016
Avdelingsleder for dyreavdelingen Institutt for biovitenskap 8.september 2015
HR-sjef Kulturhistorisk museum 01.09.2015
Postdoctoral Research Fellowship in Material Sciences - bacterial adhesion to surfaces Institutt for biovitenskap 31 August, 2015
Ledelsesrådgiver Institutt for lingvistiske og nordiske studier 31. august 2015
Postdoctoral Research Fellow in Plasma and Space Physics Fysisk institutt 20 September 2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Neurosurgery) combined with the full time position as Senior Consultant at Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) September 25th 2015
Avdelingsingeniør, 60 % stilling ved Øyeavdelingen Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31.8.2015
PhD or Postdoctoral Research Fellowship in Self-aware Interactive Music Systems Institutt for informatikk 31 August, 2015
PhD Research Fellowship in Statistics Matematisk institutt 30 September, 2015
Senior Researcher in Isotope Geochemistry/Geobiology Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 31 August, 2015
PhD Research Fellowship in Catalysis Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 September,2015
Postdoctoral Research Fellowship in Catalysis Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 September, 2015
Postdoctoral Research Fellow at Section for Nuclear Chemistry Kjemisk institutt 31 Aug, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Atmospheric Sciences and Crop Modeling Institutt for geofag 1 Sept, 2015
Professor II/ førsteamanuensis 20 % stilling i medisin (psykiatri) kombinert med hovedstilling som seniorforsker/ seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.09.2015
PhD Stipendiat i Atferdsgenetikk Psykologisk institutt 31. august 2015
PhD Fellowship within the subject area of “Language learning in primary school children”. Institutt for spesialpedagogikk 15 September 2015
Doctoral research fellowships in contemporary Middle East Studies Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 September 2015
Doktorgradsstipendiater knyttet til prosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder" Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.09.2015
Doktorgradsstipendiater i arkeologi Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.09.2015
Professor II / førsteamanuensis i 20 prosent stilling i medisin (ØNH) kombinert med hovedstilling som overlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 8. september 2015
Professor/Associate Professor in Microelectronic Systems Institutt for informatikk 1. September, 2015
Doctoral Research Fellowships in Music Technology and/or Music Production - Two Positions Institutt for musikkvitenskap 1 September 2015
Doctoral Research Fellowships in the project Discourses of the Nation and the National - Two Positions Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2015
Doctoral Research Fellowships in literatures in English (Literature, Rights and Imagined Communities) - Two Positions Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2015
Forsker Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.09.2015
Associate Professor within the Social Sciences or Humanities Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1 September 2015
Doctoral Research Fellowships in History of Ideas/Intellectual History - two positions Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1. September
PhD Research Fellowships in History of Art/Design/Architecture - two positions Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1. September
PhD Research Fellowships in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2015
Stipendiat innen styring i sentralforvaltningen Institutt for statsvitenskap 01.09.2015
Postdoctoral Fellowships in Health Sciences - 38 positions Det medisinske fakultet 20. September 2015
Stipendiatstilling i "Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi" ved Psykologisk institutt og Sunnaas sykehus HF Psykologisk institutt 15. september 2015
Professor II/Associate Professor (20%) in Biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 01/09/2015
Doctoral Research Fellowship in Theoretical Philosophy - Two Posts Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2015
Stipendiat i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 01.09.2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Classics Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk September 15, 2015
Arkeologisk feltarbeid 2015 Kulturhistorisk museum 30.9.15