Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Ledig stilling som seksjonssjef i Seksjon for systemforvaltning Felles studieadministrativt tjenestesenter 15. august 2015
Postdoctoral Research Fellow in Neuroscience Institutt for biovitenskap 14. August, 2015
PhD Research Fellowship in Statistics Matematisk institutt 30 September, 2015
Senior Researcher in Isotope Geochemistry/Geobiology Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 31 August, 2015
PhD Research Fellowship in Catalysis Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 September,2015
Postdoctoral Research Fellowship in Catalysis Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 September, 2015
Postdoctoral Research Fellow at Section for Nuclear Chemistry Kjemisk institutt 31 Aug, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Atmospheric Sciences and Crop Modeling Institutt for geofag 1 Sept, 2015
Researcher position in Economic History Institutt for arkeologi, konservering og historie 10 August 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Economic History Institutt for arkeologi, konservering og historie 10 August 2015
Professor II/ førsteamanuensis 20 % stilling i medisin (psykiatri) kombinert med hovedstilling som seniorforsker/ seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.09.2015
Forskingskonsulent/-rådgjevar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 15. august 2015
Overingeniør/Senioringeniør - Systemutvikler Java Institutt for informatikk 23. august 2015
PhD Research Fellowship in Hydrology and Cryospheric Sciences Institutt for geofag 15 Aug 2015
Drift av SAP Basis Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 20. august 2015
Seniorkonsulent ved Studieseksjonen Studieseksjonen 14. august
Vitenskapelig assistent innen kognitiv nevropsykologi Psykologisk institutt 11. august 2015
Prosjektkontrollar i økonomiseksjonen Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen 3. august 2015
PhD Research Fellowship in Plant Molecular Genetics Institutt for biovitenskap 1. August 2015
PhD Stipendiat i Atferdsgenetikk Psykologisk institutt 31. august 2015
Førsteamanuensis (20 %) i klinisk psykologi tilknyttet Vestre Viken - Klinikk for psykisk helse og rus Psykologisk institutt 17.08.2015
PhD Candidate in Work and Organizational Psychology Psykologisk institutt 10. August 2015
Ingeniør/båtbygger Kulturhistorisk museum 10.08.15
PhD Candidate in Cognitive Neuropsychology Psykologisk institutt 03. August 2015
PhD Candidate in Immunology Institutt for medisinske basalfag (IMB) August 2th 2015
PhD Fellowship within the subject area of “Language learning in primary school children”. Institutt for spesialpedagogikk 15 September 2015
Doctoral research fellowships in contemporary Middle East Studies Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 September 2015
PhD Fellowship within the subject area of Speech and Language Therapy Institutt for spesialpedagogikk 24 August 2015
Førstekonsulent Institutt for musikkvitenskap 20. august 2015
Førstekonsulent/seniorkonsulent Institutt for musikkvitenskap 3. august 2015
Doktorgradsstipendiater knyttet til prosjektet "Kunnskapssystemer i nordisk middelalder" Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.09.2015
Doktorgradsstipendiater i arkeologi Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.09.2015
Informasjonsmedarbeidar ved SV-infosenter Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen 2. august 2015
Full-time position available as Research Assistant for The Group for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC) Psykologisk institutt August 20th, 2015
Førstekonsulent Farmasøytisk institutt 19. august, 2015
Ledig stilling som overingeniører ved FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter 4. august 2015
Doctoral Research Fellowship in Evolutionary Genomics and Zoology Naturhistorisk museum 31.07.2015
Avdelings-/overingeniør Farmasøytisk institutt 31. Juli, 2015
Stipendiat i boligrett Institutt for privatrett 17.08.2015
PhD Research Fellow in Cellular Plasticity Institutt for biovitenskap 15 August, 2015
Professor II / førsteamanuensis i 20 prosent stilling i medisin (ØNH) kombinert med hovedstilling som overlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 8. september 2015
Professor/Associate Professor in Microelectronic Systems Institutt for informatikk 1. September, 2015
Doctoral Research Fellowships in Music Technology and/or Music Production - Two Positions Institutt for musikkvitenskap 1 September 2015
Doctoral Research Fellowships in the project Discourses of the Nation and the National - Two Positions Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2015
Doctoral Research Fellowships in literatures in English (Literature, Rights and Imagined Communities) - Two Positions Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2015
PhD Research Fellowships in Science-based Entrepreneurship Senter for entreprenørskap ved UiO (SFE) 31. July, 2015
Forsker Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.08.2015
PhD Research Fellow in Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 20 August 2015
Postdoctoral Fellow in Innovation Studies (Innovative Value Chains for Organic Waste Products) Senter for teknologi, innovasjon og kultur 15 August 2015
Doktorgradstipendiatstillinger innen politisk kommunikasjon Institutt for medier og kommunikasjon 20. august 2015
Doktorgradstipendiatstilling innen medieinnovasjon Institutt for medier og kommunikasjon 20. august 2015
Doktorgradsstipendiat i andrespråksskriving - to stillinger Institutt for lingvistiske og nordiske studier 15. august 2015
Doctoral Research Fellowships within the research group in Clinical Linguistics and Language Acquisition - two positions Institutt for lingvistiske og nordiske studier 15. August 2015
Universitetslektor i norsk som andrespråk (vikariat) Institutt for lingvistiske og nordiske studier 6. august 2015
PhD Research Fellowship in semiconductor physics Fysisk institutt 1 August, 2015
Stipendiat i molekylær mikrobiologi Farmasøytisk institutt 31. august, 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Wood Conservation Kulturhistorisk museum 03/08/2015
Associate Professor within the Social Sciences or Humanities Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1 September 2015
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 10 August 2015
Doctoral Research Fellowships in History of Ideas/Intellectual History - two positions Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1. September
PhD Research Fellowships in History of Art/Design/Architecture - two positions Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1. September
Universitetslektor i Norsk for internasjonale studenter - to stillinger Institutt for lingvistiske og nordiske studier 15. august
PhD Research Fellowships in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2015
Rådgiver/seniorrådgiver - jurist - støttefunksjon for forskningsetiske komiteer Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 2. august 2015
Stipendiat innen styring i sentralforvaltningen Institutt for statsvitenskap 01.09.2015
Research Biostatistician Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. August 2015
Postdoktor innen fagområdet medier, kultur og samfunn Institutt for medier og kommunikasjon 20. august 2015
Associate Professor in Political Science Institutt for statsvitenskap 10/08/2015
Post-Doctoral Research Fellowship within Formal Semantics and/or Theoretical Syntax Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 August 2015
PhD Research fellowship in Science Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 31 July 2015
Postdoctoral Fellowships in Health Sciences - 38 positions Det medisinske fakultet 20. September 2015
Professor II/førsteamanuensis (20% stilling) i medisin (mikrobiologi) kombinert med hovedstilling som Avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15.08.2015
Stipendiatstilling i "Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi" ved Psykologisk institutt og Sunnaas sykehus HF Psykologisk institutt 15. september 2015
Professor II/Associate Professor (20%) in Biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 01/09/2015
Doctoral Research Fellowship in Theoretical Philosophy - Two Posts Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2015
Postdoktorstillinger i rettshistorie Institutt for offentlig rett 20.08.2015
Postdoktor (Kommunehelsetjenesten og sykepleievitenskap) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 3. august 2015
Seniorkonsulent - Dialogues with the past Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.08.2015
Stipendiat i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 01.09.2015
Post-Doctoral Research Fellowships in Criminology and/or Sociology of Law Institutt for kriminologi og rettssosiologi 20/08/2015
Associate Professor of Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 15 August 2015
PhD fellowships available through the SUURPh international training programme Institutt for informatikk 3. August, 2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Classics Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk September 15, 2015
Arkeologisk feltarbeid 2015 Kulturhistorisk museum 30.9.15