Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Doctoral Research Fellowship in Comparative Literature Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 21 April 2017
Doctoral Research Fellowship in The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality in Literary and Cultural Texts Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 18 April 2017
EATRIS Coordinator Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 15 March, 2017
Kommunikasjonsrådgiver Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Fakultetsadministrasjon 08.03.2017
Associate professor of Teaching English (English didactics) Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 20 March, 2017
Associate Professor (førsteamanuensis) of Science Education (naturfagdidaktikk) Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 13.March 2017
PhD Candidate in Teaching English or Norwegian Vocational Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 12.March 2017
Associate Professor (førsteamanuensis) of Multilingualism in Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 17 March, 2017
Postdoctoral Fellow Institutt for pedagogikk 12 March, 2017
Stipendiat Institutt for pedagogikk 12. mars 2017
Forskingskonsulent/-rådgjevar Sosialantropologisk institutt 9. mars 2017
Tannhelsesekretær/klinikksekretær - ledig 3 faste stillinger i 100 % Det odontologiske fakultet 05. mars 2017
Post-Doctoral Research Fellowship - Nordic Branding Senter for utvikling og miljø (SUM) 31/03/2017
Postdoctoral fellows – immunology, B cell malignancy – two positions Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 14/03/2017
Post-Doctoral Research Fellowship within "Indian Cosmopolitan Alternatives" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 13 March 2017
Adjunct Professor / Associate Professor (20 %) Department of Anesthesiology, UIO, combined with Senior Consultant (100 %), Division of Emergencies and Critical Care, OUH Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 12.03.17
PhD Candidate in Neuroscience Institutt for medisinske basalfag (IMB) March 10th 2017
Stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære, 1-2 stillinger Det juridiske fakultet 18.04.2017
Professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 18.04.2017
Associate professor of Mentoring in Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 12.March 2017
Post-Doctoral Research Fellowship within Media Innovation in Streaming Media Services Institutt for medier og kommunikasjon 6 March 2017
Postdoctoral Fellowship in Structural Biology and Chromatin Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 31 March, 2017
PhD Candidate in Structural Biology and Chromatin Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 03 March, 2017
PhD Research fellowship in Education Research Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 15. March 2017
PhD Candidate in Pharmacology Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 08/03/2017
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) in combination with full time position as Senior Consultant (100% position) in Medicine (Clinical Chemistry) - Department of Medical Biochemistry Kombinert stilling (Klinmed) 07/03/2017
Koordinator for innovasjon og industri-involvering (seniorrådgiver SKO 1364) Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 6. mars 2017
Avdelingsleder komparativ medisin Institutt for medisinske basalfag (IMB) 02.03.2017
Universitetslektor i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 01.03.2017
Direktør Den internasjonale sommerskole (ISS) 27. februar 2017
Rådgiver innen studieadministrasjon Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 21. februar 2017
Post-doctoral Research Fellowship in One-Health Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 7 March 2017
Utgravningsleder Kulturhistorisk museum 22.2.2017
Utgravningsledere Kulturhistorisk museum 22.2.2017
Utgravningsledere Kulturhistorisk museum 22.2.2017
PhD research fellowship in Suicide Prevention Research Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 12/03/2017
Postdoktor tilknyttet prosjektet LitCit - Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. mars 2017
Prosjektleder for HMS-risikostyring Enhet for helse, miljø og sikkerhet 24. februar 2017
Førstekonsulent/seniorkonsulent Seksjon for studieadministrative datasystemer 24. februar
PhD Candidate (REFLEX project) ARENA - Senter for europaforskning 12/03/2017
Stipendiatstilling i "Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi" ved Psykologisk institutt og Modum Bad Psykologisk institutt 09.03.2017
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 8 March 2017
PhD Research Fellowship in Biomedical Engineering Fysisk institutt 23 Februar 2017
Doktorgradsstipendiat i allmenn lingvistikk Institutt for lingvistiske og nordiske studier 15. mars 2017
PhD candidate CEMO 13/03/2017
Post-doctoral research fellowship in biostatistics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 28.02.2017
Førsteamanuensis i samfunnsmedisin og global helse - vikariat Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 22. februar 2017
Professor of Climate/Environmental History Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. June 2017
PhD Research Fellowship in Mantle Geodynamics Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1. March 2017
PhD Research Fellowships in Economics Økonomisk institutt 1 March 2017
PhD Research Fellowship in Science & Technology Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 26 February 2017
PhD Research Fellowship in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 26 February 2017
Doctoral Research Fellow in archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 20. March 2017
Innkjøpsrådgiver Eiendomsavdelingen 22.02.2017
Adjunct Professor / Associate Professor (20 % position) of Medicine (Paediatrics) combined with position as Senior Consultant (100 %) at the Department of Neonatal Intensive Care (OUH) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.03.17
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships within "Environmental Humanities" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 28 February 2017
Postdoctoral Fellow in Economics Økonomisk institutt 22/02/2017
PhD position at the Neurotransporter Group Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30 March 2017
PhD Research Fellow in Geochemistry/Sedimentology/ Climatology Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 28. February 2017
Doktorgradsstipendiater - to stillinger innen tverrfaglig kjønnsforskning Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 03.03.2017
Doctoral Research Fellowship in Formal Semantics, Theoretical Syntax or the Syntax-semantics Interface Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 18 April 2017
Postdoctoral Research Fellowship in Plate Tectonic Modeling Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1. June 2017
Post-doctoral Research Fellowship in Migrant Medicine Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 28. February 2017