Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Phd Candidate in Neurosciences Institutt for medisinske basalfag (IMB) July 1th 2015
PhD Research Fellowship in Numerical modeling of Gas Hydrate Mechanics Fysisk institutt 10 May 2015
Seniorkonsulent Matematisk institutt 5. mai 2015
Traineer innen offentlige anskaffelser Seksjon for innkjøp 3.5.15
Associate Professor in Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31/05/2015
Doctoral Research Fellowship - Colorectal Cancer Institutt for helse og samfunn (HELSAM) May 20, 2015
Professor/førsteamanuensis i skatterett Institutt for offentlig rett 15.05.2015
Postdoctoral Research Fellows in Molecular Biology and Biochemistry Biologisk institutt 13 May 2015
Forskningsrådgiver Institutt for medier og kommunikasjon 13. mai 2015
Postdoktor i rettsvitenskap/arbeidsrett Institutt for privatrett 08.05.2015
Professor II/førsteamanuensis 20% i medisin (helsefag) knyttet til hovedstilling ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion ØST og SØR Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 8. mai 2015
Doctoral research fellowship in diachronic linguistics (Traces of History) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 7 May 2015
Fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet 01.05.15
Associate Professor in Developmental Psychology Psykologisk institutt 28. May 2015
Associate Professor in Psychology of Prevention Psykologisk institutt 28. May 2015
Associate Professor in Practical Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk May 18, 2015
Postdoctoral Fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 17 May 2015
PhD Research Fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 17 May 2015
Universitetslektor i kvantitativ metode Psykologisk institutt 7. mai 2015
PhD Research Fellowships in Formal Methods for Cloud Computing Institutt for informatikk 1. June, 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Formal Methods for Cloud Computing Institutt for informatikk 1. June, 2015
PhD Research Fellowship in Experimental Heavy-Ion Physics Fysisk institutt 7 May, 2015
Avdelingsleder innen HR-området fravær Seksjon for lønn 06.05.2015
Studiekonsulent Institutt for biovitenskap 29. april 2015
PhD Research Fellowship in Speciation Genomics Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 6 May, 2015
Personalrådgiver - vil du jobbe i en strategisk personalavdeling? Avdeling for personalstøtte 03.05.2015
Postdoctoral Research Fellowship in pharmacoepidemiology and biostatistics Farmasøytisk institutt 4. May, 2015
Operativ koordinator for Digital Eksamen Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 27. april 2015
PhD Research Fellowship in Remote Sensing and Modeling of Permafrost Institutt for geofag 15 May 2015
PhD Research Fellow Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 10 May 2015
PhD Research Fellowship in Semiconductor Physics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 3 May, 2015
Universitetslektor Det teologiske fakultet 29.04.2015
Professor/førsteamanuensis innen fagområdene observasjon og test Institutt for spesialpedagogikk 20.mai 2015
Professor/førsteamanuensis innen fagområdet psykososiale vansker Institutt for spesialpedagogikk 20.mai 2015
Postdoctor and PhD positions in metaflammation in cardiovascular disease Institutt for klinisk medisin (Klinmed) May 15th, 2015
Administrativ koordinator Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 07.05.2015
Stipendiatstillinger i sykepleievitenskap Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 4. mai 2015
Stipendiat Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 03.05.2015
Professor or Associate Professor of Medicine (Pharmacology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31/05/2015
Associate Professor of Medicine (Pharmacology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31/05/2015
Postdoctoral research Fellow in Radiopharmaceutical Chemistry Kjemisk institutt 3 May, 2015
Postdoctoral research fellowship in Stem Cell Biology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 03 May, 2015
Position as Senior Consultant at the Department of Gastroenterology, combined with Adjunct Professor /Associate Professor (20 % position) - University of Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 19.05.2015
Førsteamanuensis i Fagområdet for universitetspedagogikk Institutt for pedagogikk 8. mai 2015
Associate professor in neurophysiology Institutt for biovitenskap 30 April, 2015
Doctoral research fellowships within the project "Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions for Sustainability in China" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 July 2015
Post-Doctoral Research Fellowship Institutt for pedagogikk 15 May, 2015
Doctoral research fellowships within the project 'Museum: A Culture of Copies' Institutt for kulturstudier og orientalske språk 4 May 2015
Post-Doctoral Research Fellowship "Value Politics: Religion in foreign affairs" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 30 April 2015
Driftsingeniør VVS Eiendomsavdelingen 22. april 2015
Sommerjobb ved Zoologisk museum Naturhistorisk museum 10.05.2015
Post-Doctoral Research Fellowship Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk May 1st, 2015
Førsteamanuensis/professor i odontologi (oral anatomi) Det odontologiske fakultet 27. april 2015
Researcher and Postdoctoral Research Fellow in Cell Biology/ Cellular Immunology Institutt for biovitenskap 25 April, 2015
Doctoral research fellowship within the project "In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the ‘Arab Spring’" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 23 April 2015
Post-Doctoral Research Fellowship within the project "In 2016:How it felt to live in the Arab World five years after the ‘Arab Spring’" Institutt for kulturstudier og orientalske språk 23 April 2015
PhD Research Fellowship in Particle Physics (Dark Matter) Fysisk institutt 1 May, 2015
PhD Research Fellowship in Experimental Particle Physics (Dark Matter) Fysisk institutt 1 May, 2015
PhD Research Fellow in Rock physics Institutt for geofag 1 May 2015
Førsteamanuensis i psykologi med vekt på kvalitative forskningsmetoder Psykologisk institutt 23. april 2015
Professor/Associate Professor in Biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 10/05/2015
Innkjøpsrådgiver Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22.04.2015
Professor II/førsteamanuensis - 20% stilling i medisin (obstetrikk og gynekologi) med mulighet for Avdelingslederstilling ved OUS Kombinert stilling (Klinmed) 10.5.2015
PhD position in Statistics/Stochastic Processes Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30/04/2015
Førsteamanuensis innen muntlig kommunikasjon Institutt for lingvistiske og nordiske studier 30.04.2015
Arkeologisk feltarbeid 2015 Kulturhistorisk museum 30.9.15