Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Prosjektledere Eiendomsavdelingen 18. mai 2014
Research Assistant in Neuropsychology Psykologisk institutt May 15th 2014
PhD Research Fellow in Psychology Psykologisk institutt May 15th 2014
PhD innen kognitiv nevrovitenskap Psykologisk institutt 15. mai 2014
PhD Stipendiat i Klinisk Psykologi Psykologisk institutt 15. mai 2014
Forskingskonsulent Sosialantropologisk institutt 12. mai 2014
Associate Professor/Professor in Mechanics Matematisk institutt 18 May, 2014
Fagansvarlig for psykologi og spesialpedagogikk Universitetsbiblioteket i Oslo 16. mai 2014
Førsteamanuensis innen arkeologi (sen-neolitikum/bronsealder i Norden) Institutt for arkeologi, konservering og historie 01.06.2014
Senioringeniør BYGG Eiendomsavdelingen 30. mai 2014
Eiendomsforvalter Eiendomsavdelingen 23. mai 2014
Doctoral research fellowship within the project “The Printed and the Built” Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 May 2014
Kontorsjef/administrativ leiar Sosialantropologisk institutt 12. mai 2014
Universitetslektor i samfunnsgeografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 12. mai 2014
Studiekonsulent Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 5. mai 2014
Avdelingsleder - Avdeling for kompetansevurdering Samordna opptak 05.05.2014
Spennende saksbehandlerjobb i CRIStin-konsortiet Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 5. mai 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Mechanics Matematisk institutt 31 May, 2014
Rådgiver/NORDEM Norsk senter for menneskerettigheter 25.04.2014
Førsteamanuensis i allmennmedisin Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 18. mai 2014
Researcher - Discourses of the Nation and the National Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 12 May 2014
Stilling som overingeniør, evt senioringeniør innen IT-drift og forskerstøtte Institutt for geofag 11. mai 2014
Førstekonsulentstillinger - studieadministrasjon Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 30.4.2014
Kommunikasjonsrådgiver Enhet for lederstøtte 30.4.2014
Studiekonsulent Psykologisk institutt 4. mai 2014
Strategiansvarlig Enhet for lederstøtte 30.4.2014
Postdoctoral fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur May 20th 2014
Leder av studieseksjonen Institutt for biovitenskap 01. mai 2014
Administrativ koordinator for forskningsgruppe Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 25. april 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Chemistry/Conservation Science Kjemisk institutt 16 May 2014
Førstelektor i galenisk farmasi Farmasøytisk institutt 6.mai 2014
PhD position in neuroscience and polymer chemistry Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30.April 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Modeling Paleobiological Processes Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 31 May, 2014
Professor II/førsteamanuensis (20 %) kombinert med stilling som overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 06.05.2014
Post doc position Protein-Surface Interactions Det odontologiske fakultet 2 nd May 2014
Førstekonsulent Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 24.4.2014
Avdelingsingeniør ved LIA-prosjektet Institutt for lingvistiske og nordiske studier 24.04.2014
Postdoctoral fellowship in Stem Cell Biology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 29 April, 2014
Universitetslektorstillinger i fagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 24.4.2014
Universitetslektorstillinger i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 24.4.2014
Universitetslektorstillinger knyttet til lederutdanning og kompetanseutvikling i skolen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 24.4.2014
PhD Research Fellowship in Operator Algebra Matematisk institutt 15 May, 2014
Postdoctoral Research Fellow in Astrophysics Institutt for teoretisk astrofysikk 31 May 2014
Stipendiat i kjemi/materialvitenskap Kjemisk institutt 1. juni 2014
Professor/Associate Professor in Evolutionary Genomics Naturhistorisk museum 18.05.2014
Professor/Associate Professor in Register Based Research in Health Economics Institutt for helse og samfunn (HELSAM) May 15, 2014
Professor/Associate Professor in register based epidemiology Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. May 2014
Førsteamanuensis i nordisk arkeologi Kulturhistorisk museum 30. april 2014
Post-Doctoral Research Fellowship within formal semantics and/or syntax Det humanistiske fakultet 28 April 2014
Associate Professor in contemporary Japanese culture Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 June 2014
Postdoctoral Research Fellowship Institutt for medisinske basalfag (IMB) 27 April 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Mathematical Modelling of Chromosomes in Stem Cells Institutt for medisinske basalfag (IMB) 24 April 2014
Postdoctoral Research Fellowship in First-principles Atomistic Studies of Thermoelectric Materials and Nanostructures Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Theoretical Investigations of New Concepts in Thermoelectrics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Defects and Transport Properties of Interfaces in Thermoelectric Modules Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Transmission Electron Microscopy Studies of Thermoelectric Materials and Nanostructures Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
Associate Professor in Cultural and Community Psychology Psykologisk institutt April 24th 2014
PhD Research Fellowship in Computational Modeling of Shale-gas Systems Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
Researcher and Postdoctoral Research Fellow in Paleoclimate Modelling Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 11 May, 2014
Doktorgradsstipendiat innen tverrfaglig kjønnsforskning Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 27.04 2014
Associate Professor in International Relations Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Associate Professor in International Relations Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Associate Professor in Public Policy and Administration Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Doctoral research fellowship within the project Syntax and Semantics (SynSem) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 30 April 2014
Associate Professor in Public Policy and Administration (Local Government) Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Associate Professor of Medicine (cardiovascular physiology) Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30 April 2014
Associate Professor of Medicine (Physiology) Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30 April 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Earth and Planetary Sciences Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Earth and Planetary Sciences Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 May, 2014
PhD Research Fellowships in Chemistry - 2 positions Senter for innovative naturgass-prosesser og -produkter (inGAP) 30 April, 2014
PhD Research Fellowship in Paleomagnetism Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 May, 2014