Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Doctoral fellowships in 'Food, Food systems and land use’ - two positions Senter for utvikling og miljø (SUM) 01/02/2015
Prosjektkontrollar i økonomiseksjonen Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen 18. januar 2015
Postdoctoral Research Fellow in Radiopharmaceutical Chemistry, Cutting Edge Kjemisk institutt 15 January 2015
Seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon Institutt for informatikk 10 januar 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Bioinformatics Institutt for informatikk 31 December, 2014
Industry–PhD position in CMOS Image Sensor Design Institutt for informatikk 28 February, 2015
Doctoral research fellowship in diachronic linguistics (Traces of History) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 February 2015
Stipendiat Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 25.01.2015
PhD Research Fellowships Det teologiske fakultet 15.02.2015
Studiekonsulent Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. januar 2015
Førstekonsulent/studiekonsulent Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 11. januar 2015
Group Leader position(s) with start-up package at the Biotechnology Centre of Oslo in collaboration with the Department of Chemistry Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 16 February, 2015
Controller (rådgiver/seniorrådgiver) Fakultetsadministrasjonen 18 januar 2015
Avdelingsleder - Regnskap Fakultetsadministrasjonen 18 januar 2015
Avdelingsleder - Økonomistyring Fakultetsadministrasjonen 18 januar 2014
Avdelingsleder - Prosjektøkonomi Fakultetsadministrasjonen 18 januar 2015
Seniorkonsulent i økonomiseksjonen Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen 7. januar 2015
To stillinger som Overingeniør innenfor applikasjonsdrift og tjenesteutvikling ved Universitetet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 31.12.2014
Research Biostatistician (50%) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 1. February 2015
Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk Det humanistiske fakultet 20. januar 2015
Associate Professor in Health Psychology Psykologisk institutt January 5th 2015
PhD position in neuroscience and polymer chemistry Institutt for medisinske basalfag (IMB) 5 January 2015
Postdoktor i klinisk psykologi Psykologisk institutt 02.02.2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Infectious Diseases and Clinical Immunology) combined with a full time position as Senior Consultant at Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) January 31st 2015
Vitenskapelig assistent Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31.12.2014
Kommunikasjonsrådgiver Eiendomsavdelingen 29. desember 2014
Studiekonsulent Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 12. januar 2015
Postdoktor i materialkjemi Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 29 desember 2014
Kommunikasjonsrådgiver Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31.12.2014
Professor/førsteamanuensis innen dysleksi Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Professor/førsteamanuensis innen matematikkvansker Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Professor/førsteamanuensis innen utviklingshemning Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Professor/førsteamanuensis innen kvalitativ metode Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Postdoktor Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Postdoktor Institutt for spesialpedagogikk 7 januar 2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Obstetrics and Gynecology) combined with the full time position as Senior Consultant at Akershus University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 10.02.2015
Professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (dermatologi) kombinert med hovedstilling som overlege ved Avdeling for revmatologi, hud-, og infeksjonssykdommer, Oslo Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 25.1.2015
Professor/ Associate Professor of Medicine (Molecular Medicine), Akershus University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 16.01.2015
Postdoctoral Research Fellow Institutt for informatikk 25. December, 2014
Associate Professor in Informatics Institutt for informatikk 25. December, 2014
Senterleder Det norske institutt i Roma 1.februar 2015
Associate Professor in Criminology and/or Sociology of Law Institutt for kriminologi og rettssosiologi 20 January 2015
Universitetslektor i gresk Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 5. januar 2015
Professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (onkologi) kombinert med hovedstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31.1.2015
Postdoktor ved Research Group for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC) Psykologisk institutt 23. desember 2014
PhD Research Fellowship in Fluid Mechanics Matematisk institutt 23 December 2014
PhD Fellowship in Criminology and/or Sociology of Law Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2 March 2015
Stipendiat i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 2. mars 2015
Førsteamanuensis i engelsk språk - to stillinger Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. februar 2015
LEDER Enhet for bedriftshelsetjeneste 15.1.2015
Postdoktor innen medieinnovasjon Institutt for medier og kommunikasjon 16. januar 2015
Personalkonsulent - vikariat Fakultetsadministrasjonen 20 Desember 2014
Personalkonsulent Fakultetsadministrasjonen 20 Desember 2014
Associate Professor in Philosophy - Two Positions Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 5 January 2015
Associate Professor in Astrophysics Institutt for teoretisk astrofysikk 1 March 2015
Associate Professor in History of Religions Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Associate Professor in History of Religions Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Associate Professor in Cultural History Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Associate Professor in Museology and Cultural Heritage Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 21.12.2014
Førsteamanuensis/ førstelektor i historiedidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 21.12.2014
Prosjektleder/utreder Eiendomsavdelingen 12. januar 2015
Post Doctoral Research Fellowship Det teologiske fakultet 4th January 2015
Lederstilling – IT i forskning ved Universitet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 4. januar 2014
Postdoctor Fellowship in Immune Informatics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) January 15th 2015
Lederstilling – Tungregning ved Universitet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 4. januar 2015
Postdoctoral Fellowships in Health Sciences Det medisinske fakultet 2. February 2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Ophtalomology) combined with the full time position as Senior Consultant at Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) January 16th 2015
Associate Professor in Economics Økonomisk institutt December 1, 2014: registration at EconJobMarket. February 1, 2015: registration in the Univ. of Oslo online application system (only upon invitation)
Assistant Professor (Postdoctoral Fellow) in Economics - 2 positions Økonomisk institutt December 1, 2014: registration at EconJobMarket. February 1, 2015: registration in the Univ. of Oslo online application system (only upon invitation)