Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
Post-doctoral fellowship (EuroDiv project) ARENA - Senter for europaforskning 13.03.2015
Post-doctoral fellowship (EuroDiv project) ARENA - Senter for europaforskning 13.03.2015
Postdoctoral Research Fellowship in Radar Remote Sensing of Glaciers Institutt for geofag 8 March 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Glaciology Institutt for geofag 8 March 2015
Postdoctoral Research Fellow in Biochemistry Institutt for biovitenskap 28 February, 2015
PhD Research Fellowship in Geological Processes and Earth Crises Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 23 February 2015
PhD research fellowship in Register-based Suicide Research Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22.2.2015
Postdoctoral Research Fellow in Physiology Institutt for biovitenskap 20 Feburay, 2015
Rådgiver innen SAP HR Seksjon for lønn 20.02.15
Seniorrådgiver - forskningsstrategi livsvitenskap Fakultetsadministrasjonen 18 februar 2015
Rådgiver - forskning Fakultetsadministrasjonen 18 februar 2015
Administrasjonskonsulent - innkjøp og fakturabehandling Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. februar 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Statistics Matematisk institutt 2 March, 2015
PhD Research Fellowship in Structural Biology Institutt for biovitenskap 28 February, 2015
Førsteamanuensis i samfunnsfag Det samfunnsvitenskapelige fakultet 25. februar 2015
Stipendiat i farmakoepidemiologi Farmasøytisk institutt 11 februar, 2015
Research Professor and Coordinator in political science at PluriCourts Institutt for offentlig rett 24 March 2015
Doktorgradstipendiatstilling ved prosjektet "Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design" Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 2 mars 2015
Postdoctoral Fellow in Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 9 March 2015
Postdoctoral Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 23 February 2015
Sikkerhets- og beredskapsrådgiver Eiendomsavdelingen 15. mars 2015
Brannvernrådgiver Eiendomsavdelingen 28. februar 2015
Associate Professor in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur 20 February 2015
Postdoctoral Research Fellowship in Cosmology ( Euclid) Institutt for teoretisk astrofysikk 15 February, 2015
Avdelingsingeniør Institutt for medisinske basalfag (IMB) 08.02.2015
Researcher position in Atmospheric Chemistry Kjemisk institutt 1 March, 2015
Forskingsrådgjevar Institutt for statsvitenskap 09.02.2015
Seksjonsleiar for Seksjon for forsking og kommunikasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen 9. februar 2015
Head of the Department of Molecular Medicine and Professor in Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 16 March 2015
Rådgiver/ seniorrådgiver innen innovasjon Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering 08.02.15
Programkoordinator (rådgiver) Tibet-nettverket Institutt for kulturstudier og orientalske språk 6. februar 2015
Postdoktor innen journalistikk og politisk kommunikasjon Institutt for medier og kommunikasjon 16. mars 2015
Førsteamanuensis innen norrøn filologi Institutt for lingvistiske og nordiske studier 26.02.2015
Psykolog i 50% stilling Enhet for bedriftshelsetjeneste 8.2.2015
Vikariat som prosjektøkonom Institutt for informatikk 28 januar 2015
Universitetslektor (skolelektor) i biovitenskap Institutt for biovitenskap 15 februar 2015
PhD Research Fellow in Informatics Institutt for informatikk 15 February 2015
Postdoctoral Research Fellow in Informatics Institutt for informatikk 15 February 2015
Associate Professor in Educational Leadership Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 8 Febuary 2015
Researcher Position Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 08/02/2015
Phd fellowships - 2 positions Det teologiske fakultet 22.02.2015
Leder for Naturfagsenteret Naturfagsenteret 20. februar 2015
Research fellowships in economics, 3 - 4 positions Økonomisk institutt March 1, 2015
Postdoktorstilling i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk 24 februar 2015
Senior Scientist Institutt for medisinske basalfag (IMB) 10.02.2015
Doctoral Research Fellowship, up to 10 positions Det odontologiske fakultet 4 February, 2015
Stipendiat i odontologi, inntil 10 stillinger Det odontologiske fakultet 4. februar 2015
Doctoral Research Fellow in Mineralogy Naturhistorisk museum 31.01.2015
Post-Doctoral Research Fellowship in Cognitive Neuroscience Psykologisk institutt February 2nd 2015
Driftsingeniør (overingeniør) Eiendomsavdelingen 4. februar 2015
Associate Professor in Object Conservation/Conservation Science Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 March 2015
Førstemanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 01.03.2015
Studiekonsulent (Seniorkonsulent) Det teologiske fakultet 15.02.2015
PhD Research Fellowships Det teologiske fakultet 15.02.2015
Adjunct Associate Professor in Archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 15 February 2015
Adjunct Associate Professor in Medieval History Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 February 2015
Doctoral fellowships in 'Food, Food systems and land use’ - two positions Senter for utvikling og miljø (SUM) 01/02/2015
Industry–PhD position in CMOS Image Sensor Design Institutt for informatikk 28 February, 2015
Doctoral research fellowship in diachronic linguistics (Traces of History) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 February 2015
Group Leader position(s) with start-up package at the Biotechnology Centre of Oslo in collaboration with the Department of Chemistry Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 16 February, 2015
Research Biostatistician (50%) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 1. February 2015
Postdoktor i klinisk psykologi Psykologisk institutt 02.02.2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Infectious Diseases and Clinical Immunology) combined with a full time position as Senior Consultant at Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) January 31st 2015
Professor/førsteamanuensis innen dysleksi Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Professor/førsteamanuensis innen matematikkvansker Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Professor/førsteamanuensis innen utviklingshemning Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Professor/førsteamanuensis innen kvalitativ metode Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Postdoktor Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Postdoktor Institutt for spesialpedagogikk 11 februar 2015
Adjunct Professor or Associate Professor (20 % position) of Medicine (Obstetrics and Gynecology) combined with the full time position as Senior Consultant at Akershus University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 10.02.2015
Professor/ Associate Professor of Medicine (Molecular Medicine), Akershus University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.02.2015
Senterleder Det norske institutt i Roma 1.februar 2015
Professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (onkologi) kombinert med hovedstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 31.1.2015
PhD Fellowship in Criminology and/or Sociology of Law Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2 March 2015
Stipendiat i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 2. mars 2015
Førsteamanuensis i engelsk språk - to stillinger Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1. februar 2015
Associate Professor in Astrophysics Institutt for teoretisk astrofysikk 1 March 2015
Associate Professor in History of Religions Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Associate Professor in History of Religions Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Associate Professor in Cultural History Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Associate Professor in Museology and Cultural Heritage Institutt for kulturstudier og orientalske språk 16 February 2015
Postdoctoral Fellowships in Health Sciences Det medisinske fakultet 2. February 2015
Associate Professor in Economics Økonomisk institutt December 1, 2014: registration at EconJobMarket. February 1, 2015: registration in the Univ. of Oslo online application system (only upon invitation)
Assistant Professor (Postdoctoral Fellow) in Economics - 2 positions Økonomisk institutt December 1, 2014: registration at EconJobMarket. February 1, 2015: registration in the Univ. of Oslo online application system (only upon invitation)