Fritekst:
Referansenummer:
Arbeidssted:
Stillingstype:
Stillingstittel Avdeling Søknadsfrist
PhD Research Fellowship in Atmospheric Chemistry Kjemisk institutt 19 August 2014
Professor/Associate Professor in advanced Practice Nursing (Geriatric care) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. September 2014
Midlertidig 30 % stilling som vitenskapelig assistent for satsingen Norsk musikkarv Institutt for musikkvitenskap 20. august 2014
Regnskapskonsulent Fakultetssekretariatet 15.08.2014
6 Driftsteknikere vvs/elektro/bygg Eiendomsavdelingen 10. august 2014
Studiekonsulent (førstekonsulent/seniorkonsulent) Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 8. aug. 2014
Professor II/førsteamanuensis (20% stilling) i medisin (medisinsk mikrobiologi) kombinert med hovedstilling som overlege ved Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 09.09.2014
Postdoctoral Research Fellowship for experimental work on nanoconfined crystal growth and dissolution Fysisk institutt 30.August, 2014
Postdoktor i farmakokinetikk Farmasøytisk institutt 4.August, 2014
PhD Research Fellow in Law Institutt for offentlig rett 15th of September 2014
Postdoktor i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 15. september 2014
Professor II/ førsteamanuensis i 20 % stilling i medisin (psykiatri) kombinert med hovedstilling som overlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01.09.2014
Laboratory Manager/Principal Engineer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 21 August, 2014
Professor II i medisin (aldring og helse) knyttet til hovedstilling ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 11. august 2014
Avdelingsingeniør Institutt for biovitenskap 8. August, 2014
Professor II innen fotonikk UniK 1. September, 2014
Førsteamanuensis II innen autonome systemer/teknisk kybernetikk UniK 1.Spetember, 2014
Postdoctoral Fellowship in Bioinformatics (Computational Biosciences) Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 15 August, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Comparative/Functional Immunology Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 13. August, 2014
Overingeniør/senioringeniør som utvikler innen Cerebrum i gruppe for utvikling av administrative IT-tjenester Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 01.09.2014
Postdoctoral Research Fellowship in experimental (rock) physics Fysisk institutt 30. August, 2014
Stipendiat i Nevrobiologi Farmasøytisk institutt 29.August, 2014
Avdelingsingeniør Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15. august 2014
Spennende og utfordrende jobb innen systemutvikling Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 8. august 2014
Økonomisjef Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 28.08.2014
Avdelingsingeniør Institutt for medisinske basalfag (IMB) 27.August 2014
Lederstilling – Tungregning ved Universitet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 10. august 2014
Førsteamanuensis i botanisk naturmangfold Naturhistorisk museum 2014-08-10
Seniorrådgiver, vikariat 12 mnd med mulighet for fast ansettelse Seksjon for innkjøp 10.08.2014
Stipendiat innen utviklingshemning Institutt for spesialpedagogikk 15. september
Stipendiat innen matematikkvansker Institutt for spesialpedagogikk 15. september
Stipendiat innen audiopedagogikk Institutt for spesialpedagogikk 15. september 2014
Stipendiat innen logopedi Institutt for spesialpedagogikk 15. september 2014
Daglig leder Andre enheter UiO 31. august 2014
Stipendiat eller postdoktor innen Seksjon for kjernekjemi - to stillinger Kjemisk institutt 25. august 2014
PhD Candidate in cellular metabolite transport Institutt for medisinske basalfag (IMB) August 15th, 2014
Spennende stilling innen utvikling og drift av løsninger for drift av windows klientmaskiner Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 1. august 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - “Value Politics: Religion in foreign affairs” Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Digital Humanities related to Folklore Archives Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Cultural Heritage and the History of Knowledge Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Doctoral research fellowships in Cultural History Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Associate Professor in Cultural History with emphasis on Cultural Encounters Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 October 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - “Airborne: Pollution, Climate Change, and Visions of Sustainability in China” Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in the study of central aspects of the development of Islam as a religious tradition Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Post-Doctoral Research Fellowship - Ideological and cultural development in the Middle East after ca 1850 Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Doctoral research fellowship in Semitic Studies with emphasis on language, religion and societal changes Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Doctoral research fellowships in Politics and Society in the Middle East Institutt for kulturstudier og orientalske språk 25 September 2014
Doktorgradstipendiatstilling i klassiske språk Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 01.09.2014
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 31 August 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Comparative/ Functional Immunology Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 13 August, 2014
Professor II/førsteamanuensis (20% stilling) i medisin (klinisk farmakologi) kombinert med hovedstilling som overlege ved Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15.08.2014
Rådgiver innen studieadministrasjonen Institutt for medisinske basalfag (IMB) 5. August 2014
Professor in Mantle Dynamics (Geodynamics) Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 October, 2014
Associate Professorship in Physical Oceanography Institutt for geofag 15 September, 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2014
Doctoral Research Fellowships in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 1 September 2014
Doctoral Research Fellowship - PhD Senter for utvikling og miljø (SUM) 2014-08-15
Associate Professor/Professor in Science & Technology Studies; STS Senter for teknologi, innovasjon og kultur September 22, 2014
Professor/ Associate professor of Science Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 15 August, 2014
Professor/associate professor of Mathematics Education Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 15 August, 2014
Forskerstillinger knyttet til TIMSS Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 15.august 2014
PhD Research Fellow in Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 15 August 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Cognitive Neuropsychology Psykologisk institutt August 10th 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Biological Sciences Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 31 July, 2014
PhD Fellowship in advanced (S)TEM, Electron Energy Loss Spectroscopy and Environmental TEM of Steel Structures Fysisk institutt 15 September 2014
Post-Doctoral Research Fellowship within archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 September 2014
Doktorgradstipendiatstillinger i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon 1. september 2014
Førsteamanuensis innen journalistikk og politisk kommunikasjon Institutt for medier og kommunikasjon 1. september 2014
PhD Research Fellowship in Chemical Biology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 15 August, 2014
Director of a centre for global health and Professor / Associate Professor of Medicine Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 1 September 2014
Postdoktor i moderne slaviske språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 september 2014
Postdoktor innen språkbaserte områdestudier slavisk/Øst-Europa Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 september 2014
Universitetslektor innen engelsk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 01 september 2014
Universitetslektor innen musikkproduksjon (50% stilling) Institutt for musikkvitenskap 1. september 2014
Associate Professor in Popular Music Institutt for musikkvitenskap 1 September 2014
Vil du jobbe med meldingstjenester? Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 18. august 2014
Universitetslektor i statsvitenskap (SKO 1009) Institutt for statsvitenskap 01.10.2014
Universitetslektor innen medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon 15. september 2014
Vitenskapelig leder Institusjoner utenfor UiO 20.08.14
Postdoktor til SAMKUL-prosjekt om medier og religion i samfunnskonflikter Institutt for medier og kommunikasjon 20. august 2014
Doktorgradstipendiatstillinger ved Senter for Ibsenstudier Senter for Ibsen-studier 01.08.2014
Førsteamanuensis i odontologi (biokjemi) Det odontologiske fakultet 15. august 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Membrane Protein Crystallography Kjemisk institutt 20 August 2014
Professor II/førsteamanuensis (20 %) kombinert med stilling som overlege ved Nyremedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15.08.2014
Doctoral research fellowship within the project Traces of History Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2014
Stipendiat innen styring i sentralforvaltningen Institutt for statsvitenskap 1.september 2014
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap September 1, 2014
PhD Research Fellowship in Political Science. Specialization: Democracy, Welfare and Development Institutt for statsvitenskap September 1, 2014
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap September 1, 2014
Doctoral Research Fellowship in Evolutionary Genomics/Behavioural Ecology Naturhistorisk museum 15 August, 2014
Førsteamanuensis innen nordisk språkvitenskap Institutt for lingvistiske og nordiske studier 01.08.2014
Førsteamanuensis innen allmenn lingvistikk Institutt for lingvistiske og nordiske studier 01.08.2014
Førsteamanuensis innen nordisk litteratur Institutt for lingvistiske og nordiske studier 01.08.2014
Doctoral research fellowship in conservation Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 September 2014
Administrativ leder Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 15.08.2014
Associate Professor in insurance mathematics Matematisk institutt 30 September, 2014
Professor / Associate Professor in Anatomy (Immunobiology) Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15 August 2014
PhD-research fellowships in archaeology - two positions Institutt for arkeologi, konservering og historie 15 August 2014
Doctoral research fellowship in Popular Music Institutt for musikkvitenskap 11 August 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Popular Music Institutt for musikkvitenskap 11 August 2014
Professor/førsteamanuensis i medisin med funksjon som utdanningsleder Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 1. august 2014
Professor II/førsteamanuensis - 20 % stilling i medisin (obstetrikk og gynekologi) kombinert med overlegestilling ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Kombinert stilling
15. 8. 2014
Professor/førsteamanuensis med funksjon som forskerutdanningskoordinator Institutt for medisinske basalfag (IMB) 3.8.2014
Doctoral research fellowship within the project Syntax and Semantics (SynSem) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 15 August 2014
Postdoktor – Oversettelse i antikken, antikken i oversettelse Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 01.09.2014
Postdoctoral Researcher, International Environmental Law Institutt for offentlig rett 1 August 2014
Førsteamanuensis i rettsvitenskap - 1-3 ledige stillinger Institutt for offentlig rett 15. august 2014
Professor II / førsteamanuensis i 20 prosent stilling i medisin (nevrologi) kombinert med hovedstilling som overlege ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 14.08.2014