Keyword:
Reference Number:
Region:
Position type:
Position Title Department Closing date
Doctoral research fellowship within the project “The Printed and the Built” Institutt for kulturstudier og orientalske språk 15 May 2014
Kontorsjef/administrativ leiar Sosialantropologisk institutt 12. mai 2014
Universitetslektor i samfunnsgeografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 12. mai 2014
Studiekonsulent Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 5. mai 2014
Avdelingsleder - Avdeling for kompetansevurdering Samordna opptak 05.05.2014
Spennende saksbehandlerjobb i CRIStin-konsortiet Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 5. mai 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Mechanics Matematisk institutt 31 May, 2014
Rådgiver/NORDEM Norsk senter for menneskerettigheter 25.04.2014
Førsteamanuensis i allmennmedisin Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 18. mai 2014
Researcher - Discourses of the Nation and the National Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 12 May 2014
Stilling som overingeniør, evt senioringeniør innen IT-drift og forskerstøtte Institutt for geofag 11. mai 2014
Førstekonsulentstillinger - studieadministrasjon Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 30.4.2014
Kommunikasjonsrådgiver Enhet for lederstøtte 30.4.2014
Studiekonsulent Psykologisk institutt 4. mai 2014
Strategiansvarlig Enhet for lederstøtte 30.4.2014
Postdoctoral fellow in Innovation Studies Senter for teknologi, innovasjon og kultur May 20th 2014
Leder av studieseksjonen Institutt for biovitenskap 01. mai 2014
Administrativ koordinator for forskningsgruppe Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 25. april 2014
Post-Doctoral Research Fellowship in Chemistry/Conservation Science Kjemisk institutt 16 May 2014
Førstelektor i galenisk farmasi Farmasøytisk institutt 6.mai 2014
PhD position in neuroscience and polymer chemistry Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30.April 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Modeling Paleobiological Processes Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 31 May, 2014
Professor II/førsteamanuensis (20 %) kombinert med stilling som overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 06.05.2014
Post doc position Protein-Surface Interactions Det odontologiske fakultet 2 nd May 2014
Førstekonsulent Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 24.4.2014
Førstekonsulent lektorprogrammet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 23.4.2014
Avdelingsingeniør ved LIA-prosjektet Institutt for lingvistiske og nordiske studier 24.04.2014
Postdoctoral fellowship in Stem Cell Biology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 29 April, 2014
Universitetslektorstillinger i fagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 24.4.2014
Universitetslektorstillinger i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 24.4.2014
Universitetslektorstillinger knyttet til lederutdanning og kompetanseutvikling i skolen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 24.4.2014
Doctoral Research Fellowship Institutt for lærerutdanning og skoleforskning April 23, 2014
PhD Research Fellowship in Stem Cell Biology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 22 April, 2014
Avdelingsingeniør Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 21.4.2014
Tannpleier / klinisk veileder Det odontologiske fakultet 22. april 2014
PhD Research Fellowship in Operator Algebra Matematisk institutt 15 May, 2014
Head Engineer/Engineer in Transgenic Work Institutt for medisinske basalfag (IMB) 22 April 2014
Postdoctoral Research Fellow in Chemistry Kjemisk institutt 21 April 2014
Stipendiat i kjemi Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 21. april 2014
Postdoctoral Research Fellow in Astrophysics Institutt for teoretisk astrofysikk 31 May 2014
Stipendiat i kjemi/materialvitenskap Kjemisk institutt 1. juni 2014
Professor/Associate Professor in Evolutionary Genomics Naturhistorisk museum 18.05.2014
Professor/Associate Professor in Register Based Research in Health Economics Institutt for helse og samfunn (HELSAM) May 15, 2014
Professor/Associate Professor in register based epidemiology Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 15. May 2014
Førsteamanuensis i nordisk arkeologi Kulturhistorisk museum 30. april 2014
Klinisk stipendiat (nevrologi) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22.04.2014
Post-Doctoral Research Fellowship within formal semantics and/or syntax Det humanistiske fakultet 28 April 2014
Klinisk stipendiat Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22.04.2014
Associate Professor in contemporary Japanese culture Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 June 2014
Rådgiver/seniorrådgiver Avdeling for administrativ støtte 21.april 2014
Postdoctoral Research Fellowship Institutt for medisinske basalfag (IMB) 27 April 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Mathematical Modelling of Chromosomes in Stem Cells Institutt for medisinske basalfag (IMB) 24 April 2014
Førstelektor i tverrfaglig kjønnsforskning Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 23.4.2014
Postdoctoral Research Fellowship in First-principles Atomistic Studies of Thermoelectric Materials and Nanostructures Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Theoretical Investigations of New Concepts in Thermoelectrics Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Defects and Transport Properties of Interfaces in Thermoelectric Modules Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Transmission Electron Microscopy Studies of Thermoelectric Materials and Nanostructures Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Chromatin and Stem Cell Differentiation Institutt for biovitenskap 23 April, 2014
PhD Research Fellowship in Chromatin and Stem Cell Differentiation Institutt for biovitenskap 23 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in medicinal chemistry Farmasøytisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Theoretical Chemistry Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) 20 April, 2014
Postdoktor i farmasi (legemiddelanalyse) Farmasøytisk institutt 20.april 2014
PhD Research Fellowship in Medicinal Chemistry Farmasøytisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i Syntetisk organisk kjemiog/eller syntetisk polymerkjemi Kjemisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in Atmospheric Chemistry Kjemisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i farmasi (legemiddelanalyse) Farmasøytisk institutt 20. april 2014
Postdoctoral Research Fellowship in pharmacology or molecular microbiology Farmasøytisk institutt 20 April, 2014
Two PhD Research Fellowship in Statistics Matematisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Theoretical Chemistry Kjemisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i farmasi (legemiddelanalyse) Farmasøytisk institutt 20. april 2014
Stipendiat i kjemi Kjemisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in Computational Mathematics/Partial differential equations Matematisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i kjemi Kjemisk institutt 20. april 2014
Stipendiat i farmakologi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
Postdoctoral Research Fellowship in pharmaceutics Farmasøytisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Fluid Mechanics Matematisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Life Science: Radiopharmaceutical Chemistry Kjemisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i farmakologi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in Life Science: Radiopharmaceutical Chemistry Kjemisk institutt 20 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Host-Pathogen Interactions Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Stochastic Analysis or Statistics Matematisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i galenisk farmasi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Membrane Protein Crystallography Kjemisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Mathematics Matematisk institutt 20 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Gut Microbial Metagenomics and Community Ecology Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
Stipendiat i galenisk farmasi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in Structural Biology Kjemisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Mechanics/Computational Mathematics/Partial differential equations Matematisk institutt 20 April, 2014
Stipendiat i farmasi (legemiddelanalyse) Farmasøytisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in Seismic imaging/Image Analysis Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Mathematical sciences Matematisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Structural biology / biochemistry Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
Stipendiat i Life Science: Nevrobiologi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
Stipendiat i kjemi/materialvitenskap Kjemisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in Digital Signal Processing/Image Analysis Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Ecotoxicology Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
Stipendiat i Legemiddelkjemi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
PhD Research Fellowship in statistical analysis of epigenetic patterns Matematisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Superconductivity Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Biophysics and Medical Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Eukaryotic Microbiology and Evolution of Regulatory RNA Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
Stipendiat i Life Science: Mikrobiologi Farmasøytisk institutt 20. april 2014
1-2 PhD Research Fellowship in Informatics Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in computational modeling of shale-gas systems Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Advanced (S) TEM and EELS studies of semiconductor heterostructures Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Fluid Mechanics Matematisk institutt 20 April, 2014
2-3 PhD Research Fellowships in Large and Complex Information Systems in Healthcare Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Microbial Biology and Evolution Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in organic geochemistry / palynology Institutt for geofag 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Informatics and Landscape Genomics Institutt for informatikk 20 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Statistics Matematisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Semiconductor Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Meteorology Institutt for geofag 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Distributed Access Control Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Physics/Biomedical Engineering Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowships in Evolutionary Developmental Biology - two positions Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Design and Formal Analysis of User Authentication Systems Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Bioscience Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Computational Neuroscience and Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Experimental Geophysics Institutt for geofag 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Secure and Robust Network-based Systems Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Biology Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
Stipendiat i geologi Institutt for geofag 20. april 2014
PhD Research Fellow in Particle Accelerator Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Secure and Robust Network-based Systems Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Molecular Biology Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Electronics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in geology/geophysics Institutt for geofag 20 April 2014
PhD Research Fellowship in comparative genomics Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Informatics Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Space and Plasma Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in genomics of host-microbe interactions Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Computational Neuroscience Institutt for informatikk 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Semiconductor Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Volcanic Climate Modelling Institutt for geofag 20 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Mathematics Matematisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Physiology/ Neuroscience - two positions Institutt for biovitenskap 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Hydrology and Cryospheric Sciences Institutt for geofag 20 April, 2014
PhD Research Fellowship in Integrated Circuits for Space Probes Institutt for informatikk 20 April 2014
PhD Research Fellow in Computational Plasma Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Condensed matter Physics Fysisk institutt 20 April, 2014
PhD Research Fellow in Astrophysics, 3 positions Institutt for teoretisk astrofysikk 20 April, 2014
Associate Professor in Cultural and Community Psychology Psykologisk institutt April 24th 2014
PhD Research Fellowship in Computational Modeling of Shale-gas Systems Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 1 May, 2014
Professor II i odontologi (generell og oral patologi) Det odontologiske fakultet 23. april 2014
Instituttleder Det odontologiske fakultet 23. april 2014
Researcher and Postdoctoral Research Fellow in Paleoclimate Modelling Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 11 May, 2014
Doktorgradsstipendiat innen tverrfaglig kjønnsforskning Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 27.04 2014
Associate Professor in International Relations Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Associate Professor in International Relations Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Associate Professor in Public Policy and Administration Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Doctoral research fellowship within the project Syntax and Semantics (SynSem) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 30 April 2014
Associate Professor in Public Policy and Administration (Local Government) Institutt for statsvitenskap May 1, 2014
Associate Professor of Medicine (cardiovascular physiology) Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30 April 2014
Associate Professor of Medicine (Physiology) Institutt for medisinske basalfag (IMB) 30 April 2014
PhD Research fellow in Robotics and Intelligent Systems Institutt for informatikk 20 April, 2014
Postdoctoral Research Fellowship in Earth and Planetary Sciences Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 May, 2014
PhD Research Fellowship in Earth and Planetary Sciences Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 May, 2014
PhD Research Fellowships in Chemistry - 2 positions Senter for innovative naturgass-prosesser og -produkter (inGAP) 30 April, 2014
PhD Research Fellowship in Paleomagnetism Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 1 May, 2014