Keyword:
Reference Number:
Region:
Position type:
Position Title Department Closing date
Doctoral Research Fellowship in Ibsen Studies Senter for Ibsen-studier 1. August 2016
Associate professor - Speech and Language Pathology Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Professor/Associate professor - Neuroscience in special needs education Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
PhD Research Fellowship in Mathematics Matematisk institutt 25 May, 2016
PhD Research Fellowship in animal physiology Institutt for biovitenskap 25 May, 2016
Førstekonsulent - fast stilling innen eksamen Eksamensseksjonen 23. mai 2016
Førstekonsulent - administrasjon Institutt for offentlig rett 23. mai 2016
Førstekonsulent - fast stilling innen studieadminstrasjon Studieseksjonen 23. mai 2016
Seniorkonsulent - fast stilling med ansvar for internasjonale mastergrader Studieseksjonen 23. mai 2016
Spesialsjukepleiar/sjukepleiar ved Klinikk for spesialbehandling Det odontologiske fakultet 18. mai 2016
Seniorkonsulent studentmobilitet og opptak Seksjon for opptak og tilrettelegging 18. mai 2016
Postdoktor i registerepidemiologi Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 25. mai 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Digital Image Analysis Institutt for informatikk 24. May, 2016
Førsteamanuensis/Professor i klinisk farmasi Farmasøytisk institutt 10. August 2016
Instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Klinisk stipendiat (hud- og veneriske sykdommer) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.06.2016
PhD Research Fellow in Personality Psychology Psykologisk institutt 25 May 2016
Førstekonsulent Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22.05.2016
Tannpleier/instruktørtannlege - klinisk rettleiar Det odontologiske fakultet 18. mai 2016
Tannpleier / klinisk rettleiar Det odontologiske fakultet 18. mai 2016
Doctoral research fellowship in contemporary history of the Middle East Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doctoral research fellowship in archaeology/object conservation (material studies) Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doctoral Research Fellowship in Archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doktorgradstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. august 2016
Doctoral research fellowship in Early Modern Knowledge History Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Professor II / 20 % førsteamanuensis i odontologi (pediatri) Det odontologiske fakultet 30. mai 2016
Instituttleder Farmasøytisk institutt 29. mai, 2016
Klinisk stipendiat (fødselshjelp og kvinnesykdommer) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 19. mai 2016
PhD Research Fellowship in Glacier modelling Institutt for geofag 31 May, 2016
Instituttleder Fysisk institutt 29. mai 2016
Instituttleder Kjemisk institutt 29.05.2016
Instituttleder Matematisk institutt 29. mai 2016
Postdoctoral Research Fellow in Neuroscience Institutt for biovitenskap 29 May, 2016
Researcher in Networks and Distributed Systems Institutt for informatikk 1. June, 2016
Klinisk stipendiat (Øre, nese, hals) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 18. mai 2016
PhD Research Fellowship in Digital Image Analysis Institutt for informatikk 18. May, 2016
Klinisk stipendiat (nevrokirurgi) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 18. mai 2016
Researcher in Neuroscience Institutt for biovitenskap 18 May, 2016
Klinisk stipendiat (transplantasjonsmedisin) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 17.05.2016
Direktør Fagstøtte Avdeling for fagstøtte 18.05.2016
Personalkonsulentar Seksjon for HR, personal og arkiv 18. mai 2016
Postdoktor i DNA-reparasjon og aterosklerose Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 17.05.2016
Doktorgradsstipendiat innen ernæring/klinisk ernæring Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15.05.2016
PhD position in behavioural sciences in medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 12/05/2016
Ønsker du å arbeide med spennende gjenstander fra middelalderen? Kulturhistorisk museum 12.05.2016
Førsteamanuensis i odontologi (mikrobiologi og oral mikrobiologi) Det odontologiske fakultet 30. mai 2016
Førsteamanuensis i odontologi (fysiologi og oral fysiologi) Det odontologiske fakultet 30. mai 2016
Phd Candidate in Molecular Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) 17th May 2016
Overingeniør – Felttekniker Institutt for geofag 16 mai 2016
PhD Research Fellowship in Aquatic ecology/Ecotoxicology Institutt for biovitenskap 16 May, 2016
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1 June 2016
Professor i kvantitativ metode Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 22. mai 2015
EU-rådgivar ved Det humanistiske fakultet UiO Forskningsseksjonen 22.05.2016
Postdoctoral Research Fellowship in Computational modelling Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 18 May, 2016
PhD Research Fellowship in Inorganic Chemistry Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 18 May, 2016
PhD Research Fellowships on the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence C-REX - Center for Research on Extremism: the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence 18 May 2016
Tannhelsesekretærar Det odontologiske fakultet 12. mai 2016
Lederassistent/rådgiver til universitetsledelsen Enhet for lederstøtte 6.5.16
Lederstilling – Forskningstjenester ved Universitetet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 5. mai 2016
Lederstilling – Tungregning ved Universitet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 5. mai 2016
Postdoctoral Research Fellow in computational neuroscience/brain physics Fysisk institutt 11 May, 2016
Postdoctoral Fellowship in Chemistry Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 09 May, 2016
Post-doctoral Research Fellowship (EUREX-project) ARENA - Senter for europaforskning 29 May 2016
PhD Research Fellow (EUREX-project) ARENA - Senter for europaforskning 29 May 2016
Associate Professor in modern North American history before 1900 Institutt for arkeologi, konservering og historie 15 September 2016
Adjunct Professor or Associate Professor in Medicine (Vascular Surgery) combined with position as a Senior Consultant at Department of Vascular Surgery, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 12/06/2016
Professor II/førsteamanuensis i 20% stilling i medisin (psykiatri) kombinert med hovedstilling som lokal forskningsleder ved Kompetansesenter for sikkerhets, fengsel og rettspsykiatri ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 18.05.16
PhD Research Fellowship in Mycology/Microbiology Institutt for biovitenskap 7 May, 2016
Kontorsjef Institutt for informatikk 10, mai 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Materials Physics Fysisk institutt 7 May, 2016
PhD Research Fellowship in Materials Physics Fysisk institutt 7 May, 2016
PhD Research Fellowships in Data Science (Statistics) Matematisk institutt 7 May, 2016
PhD Research Fellowship in Biotechnology/ Microbiology Institutt for biovitenskap 7 May, 2016
PhD Research Fellowship in Semiconductor physics Fysisk institutt 7 May, 2016
Postdoctoral Research Fellow in Genomics Institutt for biovitenskap 7 May, 2016
PhD Research Fellowships in Materials Chemistry - two positions Kjemisk institutt 7 May, 2016
PhD Research Fellowship in Space and Plasma Physics Fysisk institutt 7 May, 2016
PhD Research Fellow in Data Science, two positions Institutt for informatikk 7, May, 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Microbiology Farmasøytisk institutt 7, May, 2016
PhD Research Fellow in Paleoclimate Modelling Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) 15 May, 2016
Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk Naturfagsenteret 9. mai 2016
Førsteamanuensis (100%) i medisin (helseledelse) Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 17. mai 2016
Post-doctoral fellowship: Drug Synergy Analysis in Precision Hematology Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 07 May, 2016
PhD Research Fellows in Human Geography Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 9 May 2016
Stipendiat Institutt for pedagogikk 30. mai 2016
Associate Professor in History of Ideas Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 20. May 2016
Professor or Associate Professor of Medicine (Molecular Pathology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 19/05/2016
PhD Research Fellowship in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 4. June 2016
Associate Professor in Classical Philology Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 20 May 2016
Associate Professor in Personality Psychology Psykologisk institutt 15 May 2016
Doctoral research fellowships, four positions Institutt for lingvistiske og nordiske studier 4. May 2016
Postdoctoral Research Fellowship, three positions Institutt for lingvistiske og nordiske studier 4. May 2016
Associate Professor in Mathematics, Partial differential equations Matematisk institutt 20 May, 2016
Doctoral research fellowship linked to the Euronor research project (two positions) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 August 2016
Førsteamanuensis i allmennmedisin Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 17. mai 2016
PhD Research Fellowship in Atmospheric Sciences Institutt for geofag 20 May, 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Numerical Modelling Institutt for geofag 31 May, 2016
Doctoral Research Fellowship CEMO 15/05/2016
Post Doctoral Fellowship CEMO 15/05/2016
Doctoral Research Fellowship CEMO 15/05/2016
PhD Research Fellowship in Experimental Rock Physics Institutt for geofag 31 May, 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for pedagogikk 15 May, 2016
Postdoctoral Fellowship in Immune Informatics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 13.05.2016
Professorship or Associate Professorship of Medicine (Paediatrics) Kombinert stilling (Klinmed) 05/05/2016
Associate Professor in Modern Turkey: History, Language and Culture Institutt for kulturstudier og orientalske språk 18 May 2016
Professor (or Associate Professor) in Legal Theory/Political Philosophy Institutt for offentlig rett 24 June 2016
Arkeologisk feltarbeid 2016 Kulturhistorisk museum 30.09.2016