Keyword:
Reference Number:
Region:
Position type:
Position Title Department Closing date
PhD Candidate in Neuroscience Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 15th 2016
PhD Candidate in Neuroscience Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 15th 2016
Professor II ved UiO kombinert med hovedstilling på Oslo universitetssykehus Institutt for medisinske basalfag (IMB) 15.06.2016
Associate Professor of American and British Studies Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2016
Doctoral research fellowships attached to the project "The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages in a cross-disciplinary and a comparative perspective" Institutt for arkeologi, konservering og historie 28 July 2016
Researcher in Integrated Circuit for Inplantable NFC sensor Institutt for informatikk 14. June, 2016
Universitetslektor i rettsvitenskap Det juridiske fakultet 15. august 2016
PhD Candidate in Molecular Medicine Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 20th 2016
PhD fellowship in computational neuroscience/brain physics Fysisk institutt 13 June, 2016
Økonom innen eksternt finansiert virksomhet MN-fakultetets administrasjon 12 juni 2016
Engasjert økonom søkes MN-fakultetets administrasjon 12 juni 2016
Prosjektleder/produkteier for nasjonalt «smidig» IT-prosjekt innen forskningsadministrasjon CRIStin 4. juni 2016
Researcher in Neuroanatomy, neuroinformatics, and brain atlasing Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 20th 2016
Postdoctoral Fellow in Science and Technology Studies (STS): Enacting the Good Economy: Biocapitalization and the little tools of valuation Senter for teknologi, innovasjon og kultur 10 June 2016
Avdelingsingeniør/overingeniør innen AV/IT (deltid) Det odontologiske fakultet 6. juni 2016
Vitenskapelige assistenter Psykologisk institutt 05.06.2016
Postdoctoral Research Fellowship within Internet Governance Institutt for privatrett 15 August 2016
Industry–PhD position in Image Processing Institutt for informatikk 1. August, 2016
Stipendiat - rettshistorie Institutt for offentlig rett 30.06.2016
Stipendiat i uorganisk materialkjemi Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 9. juni 2016
Researchers/computing analysts in Neuroanatomy, Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 20th 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Large and Complex Information Systems in Healthcare Institutt for informatikk 15. June, 2016
PhD Research Fellowship in Materials Chemistry Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) 8 June, 2016
Post-Doctoral Research Fellowship in the Cell Cycle Regulation Group Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek) 08 June, 2016
PhD Position or Postdoctoral Fellowship in immunology Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 16/06/2016
Forskningsformidling: Seniorkonsulent Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 08.06.2016
PhD position in biostatistics Institutt for medisinske basalfag (IMB) 09/06/2016
Postdoctoral Research Fellow in Molecular Immunology Institutt for biovitenskap 3 June, 2016
Magasinforvalter søkes til Norges største arkeologiske samling Kulturhistorisk museum 30.05.2016
Post-doctoral fellow in Neuroscience Institutt for medisinske basalfag (IMB) June 29th 2016
Avdelings-/overingeniør Farmasøytisk institutt 2.juni, 2016
PhD Candidate in Molecular Biology Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 12/06/2016
Koordinator for Antibiotikasenteret for primærmedisin Institutt for helse og samfunn (HELSAM) 29. mai 2016
PhD Research Fellowship in Fluid Mechanics Matematisk institutt 1 June, 2016
Hovedbibliotekar- leder for samlinger Universitetsbiblioteket i Oslo 29.05.2016
Head engineer/lab engineer Psykologisk institutt 29 May 2016
Post-doctoral fellow in Neuroscience Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31th May 2016
Post Doctoral Research Fellow at the Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN)/ConceptLab Det humanistiske fakultet 30 June 2016
Studentveiledere MiFA Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon 01.06.2016
Researcher in Philosophy (50%) Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 4 June 2016
PhD position in molecular cell biology Institutt for medisinske basalfag (IMB) 01/06/2016
Postdoctoral Research Fellowship in Geophysical flows /Glacier flow Institutt for geofag 30 May, 2016
Post-Doctoral Research Fellowship in the project TRAUM – Transforming Author Museums Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 August 2016
Forsker innen kommunal politikk og administrasjon (to år) Institutt for statsvitenskap 15.06.2016
Researcher in Experimental Rock Deformation Institutt for geofag 29 May 2016
Vil du være med å bygge UiOs forskningsinfrastruktur? Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT 27. mai 2016
Doctoral Research Fellowship in Ibsen Studies Senter for Ibsen-studier 1. August 2016
1–2 Researchers (REFLEX project) ARENA - Senter for europaforskning 19 June 2016
Associate professor - Speech and Language Pathology Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Professor/Associate professor - Neuroscience in special needs education Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for spesialpedagogikk 10 June 2016
Postdoctoral Fellow Institutt for pedagogikk 31 May 2016
Rådgiver/seniorrådgiver - støttefunksjon for forskningsetiske komiteer Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 29.05.2016
Førsteamanuensis/Professor i klinisk farmasi Farmasøytisk institutt 10. August 2016
Instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Instituttleder ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet 2. juni 2016
Klinisk stipendiat (hud- og veneriske sykdommer) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.06.2016
Tannpleier/instruktørtannlege - klinisk rettleiar Det odontologiske fakultet 29. mai 2016
Doctoral research fellowship in contemporary history of the Middle East Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doctoral research fellowship in archaeology/object conservation (material studies) Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doctoral Research Fellowship in Archaeology Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Doktorgradstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» Institutt for arkeologi, konservering og historie 1. august 2016
Doctoral research fellowship in Early Modern Knowledge History Institutt for arkeologi, konservering og historie 1 August 2016
Professor II / 20 % førsteamanuensis i odontologi (pediatri) Det odontologiske fakultet 30. mai 2016
Instituttleder Farmasøytisk institutt 29. mai, 2016
Postdoctoral Research Fellow in Neuroscience Institutt for biovitenskap 13 June, 2016
PhD Research Fellowship in Glacier modelling Institutt for geofag 31 May, 2016
Instituttleder Fysisk institutt 29. mai 2016
Instituttleder Kjemisk institutt 29.05.2016
Instituttleder Matematisk institutt 29. mai 2016
Researcher in Networks and Distributed Systems Institutt for informatikk 1. June, 2016
Doktorgradsstipendiat innen ernæring/klinisk ernæring Institutt for medisinske basalfag (IMB) 31.05.2016
Førsteamanuensis i odontologi (mikrobiologi og oral mikrobiologi) Det odontologiske fakultet 30. mai 2016
Førsteamanuensis i odontologi (fysiologi og oral fysiologi) Det odontologiske fakultet 30. mai 2016
PhD Research Fellow in Sociology Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 1 June 2016
Post-doctoral Research Fellowship (EUREX-project) ARENA - Senter for europaforskning 5 June 2016
PhD Research Fellow (EUREX-project) ARENA - Senter for europaforskning 5 June 2016
Associate Professor in modern North American history before 1900 Institutt for arkeologi, konservering og historie 15 September 2016
Adjunct Professor or Associate Professor in Medicine (Vascular Surgery) combined with position as a Senior Consultant at Department of Vascular Surgery, Division of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 12/06/2016
Post-doctoral research fellow associated with the project ‘Linguistic and cognitive factors in effective referential communication’ Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 15 August 2016
Stipendiat Institutt for pedagogikk 30. mai 2016
Professor or Associate Professor of Medicine (Molecular Pathology) Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15/06/2016
PhD Research Fellowship in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 4. June 2016
Doctoral research fellowship linked to the Euronor research project (two positions) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 August 2016
Doctoral research fellowship in English Linguistics within the area Idiomaticity in English and Norwegian: Corpus-based approaches Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 August 2016
Doctoral research fellowships (two positions) within the project Found in Translation: Southern Europe / Norden Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 August 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Numerical Modelling Institutt for geofag 31 May, 2016
PhD Research Fellowship in Experimental Rock Physics Institutt for geofag 31 May, 2016
Professor (or Associate Professor) in Legal Theory/Political Philosophy Institutt for offentlig rett 24 June 2016
Arkeologisk feltarbeid 2016 Kulturhistorisk museum 30.09.2016