Keyword:
Reference Number:
Region:
Position type:
Position Title Department Closing date
Postdoctoral Research Fellowship in Modelling Rock Deformation Institutt for geofag 31. oktober, 2016
Klinisk stipendiat i obstetrikk og gynekologi Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 21.09.2016
Kommunikasjonsrådgiver Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 19.09.2016
Head Engineer - ICPMS laboratories Institutt for geofag 1. Oktober, 2016
Head Engineer - XRF and XRD-laboratories Institutt for geofag 1. Oktober, 2016
Ph.d.-stipend og to postdoktorstillinger knyttet til Statoils historie Institutt for arkeologi, konservering og historie 30. september 2016
Post-Doctoral Research Fellowship in Biostatistics Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 29.09.2016
PhD Research Fellowship in Acoustics/Signal Processing Institutt for informatikk 19. September, 2016
PhD Research Fellowship in Acoustics/Signal Processing Institutt for informatikk 19. September, 2016
Seksjonssjef Seksjon for prosjekt/prosessforbedring 12.9.2016
PhD Research Fellow in Formal Methods Institutt for informatikk 16. September, 2016
Avdelings-/overingeniør Farmasøytisk institutt 16. september, 2016
PhD Fellowships within the field of law Det juridiske fakultet 15 September 2016
Avdelingsleder - Senter for fremragende forskning Institutt for offentlig rett 13.09.2016
Sensorstillinger ved profesjonsstudiet i medisin Det medisinske fakultet - Fakultetsadministrasjonen 16. september 2016
Conservator/Senior Conservator Kulturhistorisk museum 14/09/2016
Seniorkonsulent innen HR-området fravær Seksjon for lønn 5. september 2016
Professor or Associate Professor of Immunology Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 22/11/2016
Researcher in the CESAR project Institutt for informatikk 6. September, 2016
Associate Professor in Informatics - Software Engineering Institutt for informatikk 30. September, 2016
Principal Engineer/Head Engineer Fysisk institutt 7 September, 2016
Conservator/senior conservator Kulturhistorisk museum 14/09/2016
Postdoctoral Fellow – immunology, B cell malignancy Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15/09/2016
PHD POSITION IN MOLECULAR GENETICS IN PSYCHIATRY Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 15.09.16
Praksiskonsulent - førstekonsulent Psykologisk institutt 04.09.2016
Filolog i nordisk-skandinavisk Universitetsbiblioteket i Oslo 04.09.2016
Postdoctoral Research Fellow in Food Web Eco-Evolutionary Dynamics Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 11 September, 2016
Professor II/ førsteamanuensis 20 % innen bioinformatikk Institutt for biovitenskap 10.september 2016
Studentambassadører for UiO Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon 04.09.2016
Seniorkonsulent/rådgiver innen personaladministrasjon MN-fakultetets administrasjon 1 september 2016
Førsteamanuensisstillinger i nordisk arkeologi Kulturhistorisk museum 7.september 2016
Gartner til Parkseksjonen Eiendomsavdelingen 10. september 2016
Postdoctoral Research Fellowship—Faculty of Law Arctic Program Nordisk institutt for sjørett 15 September 2016
Doctoral Research Fellowship — Faculty of Law Arctic Program Nordisk institutt for sjørett 15 September 2016
Postdoctoral Research Fellowship in Pharmacy (neurobiology) Farmasøytisk institutt 5 September, 2016
Professor II/førsteamanuensis i 20% stilling i medisin (psykiatri) eventuelt kombinert med hovedstilling som lokal forskningsleder ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved OUS Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.09.16
Adjunct Professor/Associate Professor (20 %) position) of Medicine (Neurology) combined with position as a Senior Consultant (100%) at the Department of Neurology, Oslo University Hospital Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 05.09.2016 (adjusted deadline)
Senior consultant combined with position as Adjunct Professor or Associate Professor - Division of Emergencies and Acute care, Oslo University Hospital / Institute of Clinical medicine, University of Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed) 01/09/2016
Research Assistant Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 15 September 2016
Assistant Director Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 05 September, 2016
Postdoctoral Research Fellow in DNA Metabarcoding of Herbivore Diet Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 5 September, 2016
Communication Officer Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) 02 September, 2016
Associate Professor in Physical Geography Institutt for geofag 1 October 2016
Førsteamanuensis/professor II (20 % stilling) i medisin, kombinert med 100 % stilling ved OUS som leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Kombinert stilling (Klinmed) 20.09.2016
Associate Professor in Philosophy Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 21 September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingualism and Globalization MultiLing 1. September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in Multilingualism and Mediated Communication MultiLing 1. September 2016
Doctoral and Postdoctoral Research Fellowships in MultiLingual Aphasia MultiLing 1. September 2016
PhD Research Fellowships in Social Anthropology Sosialantropologisk institutt 30/09/2016
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
PhD Research Fellowship on the Extreme Right, Hate Crime and Political Violence Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
PhD Research Fellowship in Political Science Institutt for statsvitenskap 01/09/2016
Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi Det odontologiske fakultet 2. oktober 2016
PhD Research Fellow in European foreign, security and defence policy ARENA - Senter for europaforskning 11 September 2016
Førsteamanuensis i rettsvitenskap Institutt for offentlig rett 15.09.2016
Post-Doctoral Research Fellowship in environmental history or environmental law in China connected to the project Airborne Institutt for kulturstudier og orientalske språk 1 September 2016
Doctoral Research Fellowships in Second Language Writing Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. September 2016
Universitetetslektor i norsk for internasjonale studenter, to stillinger Institutt for lingvistiske og nordiske studier 1. september 2016
Associate Professor of American and British Studies Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 1 September 2016
Stipendiat - rettshistorie Institutt for offentlig rett 01.09.2016
Bioteknologisenteret i Oslo (Biotek)
Associate Professor in modern North American history before 1900 Institutt for arkeologi, konservering og historie 15 September 2016
Arkeologisk feltarbeid 2016 Kulturhistorisk museum 30.09.2016